Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.5

2017.gada 13.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

TA-151 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2017.gada 9.februāra vēstulē Nr.03-05/441 minēto, jautājumu Ministru kabineta komitejas sēdē neizskatīt un Satiksmes ministrijai iesniegt ar Ekonomikas ministriju saskaņoto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

TA-56 ____________________________________

(M.Papsujevičs, I.Pētersone-Godmane, Dz.Rasnačs, K.Gerhards, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punkta redakciju ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju, un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc saskaņotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu""

TA-135 ____________________________________

(A.Ozola, R.Kronbergs, K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 1.punktā iekļautā 57.punkta redakciju atbilstoši Finanšu ministrijas izteiktajam priekšlikumam;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot likumprojektu par grozījumiem Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā, lai precizētu 4.panta 4.punktā paredzēto deleģējumu, un paredzot likumprojektu Saeimā virzīt steidzamības kārtībā;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš