Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.10

2017.gada 20.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Jaunzeme

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi""

TA-451 ____________________________________

(A.Milzarājs, J.Račko, B.Bāne, J.Reirs, M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1432 ____________________________________

(Dz.Innusa, K.Cirsis, K.Gerhards, I.Lipovska, A.Salmiņš, B.Bāne, M.Kučinskis)

 

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Atbalstīt priekšlikumu, ka valsts nekustamais īpašums "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas novada pašvaldībai tiek nodots bezatlīdzības lietošanā.
3. Finanšu ministrijai informēt Satiksmes ministriju par to, vai, nododot valsts nekustamo īpašumu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanai, tā varēs pieteikties Eiropas Savienības finanšu līdzekļu saņemšanai.
4. Ja Salacgrīvas novada pašvaldība piekrīt valsts nekustamo īpašumu "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, pārņemt bezatlīdzības lietošanā, Satiksmes ministrijai:
4.1. sagatavot attiecīgu rīkojuma projektu;
4.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Aizsargjoslas likuma 36.pantā;
4.3. rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.25


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš