Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.16

2017.gada 22.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Jaunzeme

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

E.Severs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

I.Dundure

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

 I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""

TA-1002 ____________________________________

(K.Šadurskis, S.Šmīdlere, I.Dundure, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību atkārtoti izvērtēt tās iebildumus par noteikumu projekta 1.punktu, ja nepieciešams, to attiecīgi precizēt, un Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt precizēto noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vai iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu informāciju par saskaņošanas rezultātiem.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 68.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-938 ____________________________________

(K.Gerhards, E.Beļskis, S.Šķiltere, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvja sniegto informāciju un atbalstīt priekšlikumu pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 68.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim, kā arī precizēt uzdevuma saturu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pasākumiem pašvaldībās"

TA-886 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Peipiņa, A.Mazitāne, K.Gerhards, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka pašvaldībām tiek segti izdevumi 15 EUR apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis