Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.29

2017.gada 2.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

S.Cakuls

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

G.Kaminskis

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

 I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekts

TA-2137 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Komisare, G.Kaminskis, J.Dūklavs, L.Ūbele, B.Bāne, K.Gerhards, S.Cakuls, S.Šķiltere, K.Šadurskis, I.Dundure, L.Lejiņa, J.Reirs, A.Ašeradens, L.Medina, K.Kinča, M.Dadzis, A.Draudiņš, M.Kučinskis)

1. Pamatā atbalstīt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. protokola projekta I.daļas 1.punktā formulēt pušu vienošanos jautājumā par pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumu proporcijas apmēru no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem;
2.2. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju protokola projekta I.daļas 3.punktā formulēt pušu vienošanos jautājumā par finansējumu pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalstam;
2.3. kopīgi ar Zemkopības ministriju protokola projekta I.daļas 3.punktā formulēt pušu vienošanos jautājumā par Zivju fonda finansējumu;
2.4. protokola projekta II.daļas 1.punktā formulēt pušu vienošanos jautājumā par pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumu proporcijas apmēru no kopbudžeta nodokļa ieņēmumiem;
2.5. protokola projekta II.daļas 3.punktā formulēt pušu vienošanos jautājumā par pašvaldību aizņēmumiem;
2.6. kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju protokola projekta II.daļas 5.punktā formulēt pušu vienošanos jautājumā:
2.6.1. par pedagogu atlaišanas pabalstiem;
2.6.2. par pašvaldību profesionālās izglītības programmu finansēšanu;
2.6.3. par pamatizglītības apguves uzsākšanu no sešu gadu vecuma;
2.7. precizēt protokola projekta II.daļas 5.punktā ietverto Ministru kabineta viedokli jautājumā par bezīpašnieka mantas atzīšanu;
2.8. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju protokola projekta II.daļas 5.punktā formulēt pušu vienošanos jautājumā par jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu.
3. Finanšu ministrijai precizēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam līdz tā izskatīšanai Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē.
4. Finanšu ministrijai, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē nolemto, iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.10


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis