Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.1

2018.gada 8.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

I.Rudzīte

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

-

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktors

 -

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu, to izsniegšanas un reģistrācijas kārtību"

TA-2814 ____________________________________

(R.Ražuks, L.Medina, R.Bergmanis, E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, R.Rugevica, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Kopumā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. noteikumu projekta saskaņošanai organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"

TA-2910 ____________________________________

(L.Medina, L.Otto, J.Citskovskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. noteikumu projekta saskaņošanai organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) un Valsts kanceleju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra sēdē.
3. Tieslietu ministrijai līdz noteikumu projekta izskatīšanai Ministru kabineta sēdē izvērtēt nepieciešamību sagatavot priekšlikumus grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" attiecībā uz elektroniskās deklarēšanās sistēmas izmantošanu un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par izvērtējuma rezultātiem.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

TA-2878 ____________________________________

(L.Liepa, I.Rudzīte, U.Augulis, I.Alliks, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

TA-2538 ____________________________________

(A.Draudiņš, I.Peipiņa, V.Valainis, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un, ja nepieciešams, iesaistot arī citas institūcijas, sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar turpmākajiem uzdevumiem (ceļa karte) sadarbības īstenošanai pašvaldību sadarbības teritorijās.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis