Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.15

2018.gada 23.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Pelšš

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka pienākumu izpildītāja

-

D.Palčevska

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Generālprokuratūras pārstāvis

-

G.Bērziņš

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.11.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-198 ____________________________________

(V.Vītoliņš, V.Reitere, K.Gerhards, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai noformēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu Latvijas Pašvaldību savienības 2018.gada 21.aprīļa vēstulē Nr.042018044/A578 ierosinātajā redakcijā un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-616 ____________________________________

(E.Valantis, M.Auders, I.Braunfelde, N.Jolkina, D.Gorba, E.Krasnevskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. steidzami precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot, ka finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirams tikai attiecībā uz 2018.gadu un protokollēmumā minētais rīkojuma projekts Ministru kabinetā iesniedzams pēc likumu paketes pieņemšanas Saeimā, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā;
2.2. līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē izzināt Rīgas Domes viedokli par sadarbības iespējām dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanai.
3. Valsts kancelejai likumprojektu pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 3.maija sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums" (TA-628), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-612) un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-629).
 
3.§
Likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums"

TA-628 ____________________________________

(E.Valantis, M.Auders, I.Braunfelde, N.Jolkina, D.Gorba, E.Krasnevskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami izvērtēt likumprojekta Pārejas noteikumos noteiktos termiņus un iesniegt Valsts kancelejā precizēto likumprojektu vai informāciju par izvērtēšanas rezultātiem.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 3.maija sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" (TA-616), likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-612 ) un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-629).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-612 ____________________________________

(E.Valantis, M.Auders, I.Braunfelde, N.Jolkina, D.Gorba, E.Krasnevskis, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 3.maija sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" (TA-616), likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums" (TA-628), un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-629).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-629 ____________________________________

(E.Valantis, M.Auders, I.Braunfelde, N.Jolkina, D.Gorba, E.Krasnevskis, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 3.maija sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" (TA-616), likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums" (TA-628) un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (TA-612 ).
 

Sēdi slēdz plkst. 11.40


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis