Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.28

2018.gada 13.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

N.Penke

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

-

L.Meņģelsone

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Akermanis

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs

-

J.Endziņš
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas valdes priekšsēdētājs

-

R.Irklis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

-

L.Peinberga 

Sēdi sāk plkst.9.10

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanai un ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanai"

TA-1579 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Patmalnieks, J.Irbe, A.Kārkliņš, J.Reirs, G.Vilnītis, V.Boks, R.Irklis, J.Bethers, O.Bogdanova, D.Reizniece-Ozola, E.Romanovskis, V.Rantiņš, L.Meņģelsone, P.Leiškalns, J.Endziņš, E.Karnītis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un Ekonomikas ministrijas pārstāvju sniegto prezentāciju.
2. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par iespējamiem risinājumiem obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanai un ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanai.
3. Ekonomikas ministrijai apkopot izteiktos viedokļus, kuri nav iekļauti informatīvajā ziņojumā, un izvērtēt tos, sagatavojot priekšlikumus atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 24.aprīļa rīkojuma Nr. 172 "Par darba grupu elektrības obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai" 3.punktā dotajam uzdevumam.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1584 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, I.Vanaga, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""

TA-1582 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija atsauc iebildumu par noteikumu projektu.
2. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""

TA-1572 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija atsauc iebildumu par noteikumu projektu.
2. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumos Nr.420 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""

TA-1601 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu un anotāciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.20


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja
Baiba Medvecka