Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.40

2018.gada 17.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre

 -

D.Reizniece-Ozola

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

 D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

-

 

L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Konceptuāls ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"

TA-2518 ____________________________________

(R.Kozlovskis, D.Trofimovs, A.Salmiņš, V.Griķis, D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar jaunu punktu, paredzot, ka Iekšlietu ministrija jautājumu par papildu finansējumu brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai 2019.gadam un turpmākajiem gadiem iesniedz kā politikas prioritāti un jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu izskata Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam", atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.


 

Tiesibu aktu projekti

2.§

Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"

TA-2399 ____________________________________

(O.Feldmane, A.Salmiņš, Z.Bruģe, A.Upena, A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
(2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""

TA-2863 ____________________________________

(K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis