Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.1

2019.gada 7.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

D.Mūrmane-Umbraško 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Latvijas Darba Deveju konfederācijas eksperts

-

P.Leiškalns

Sabiedrisko pakalpojumu komisijas padomes priekšsēdētājs

-

R.Irklis

Latvijas Pašvaldību savienības padomniens

-

A.Akermanis

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle - K.Zariņa

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece

 -

I.Pauloviča

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

-

 

L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai"

TA-2674 ____________________________________

(J.Patmalnieks, B.Bāne, P.Vilks, R.Muciņš, J.Dūklavs, A.Kārkliņš, P.Leiškalns, A.Akermanis, M.Kučinskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju papildināt konceptuālo ziņojumu ar tiesisko izvērtējumu par piedāvāto risinājumu atbilstību Satversmei, kā arī iespējamiem riskiem attiecībā uz ārvalstu investīciju strīdiem;
2.2. atbilstoši Finanšu ministrijas ierosinājumam konceptuālajā ziņojumā atkārtoti izvērtēt jaudas maksājumu nodošanu AS "Augstsprieguma Tīkls"; pārskatīt fiskālās ietekmes apjomu uz valsts budžetu; izvērtēt, vai saskaņojamo izmaiņu apjoms ar Eiropas Komisiju ir pietiekams un saskaņojumu termiņus; izvērtēt iespēju pārskatīt atbalsta intensitātes, darot to iespējami ātri;
2.3. atbilstoši Finanšu ministrijas ierosinājumam rīkojuma projektā precizēt ietekmi uz valsts budžetu, paredzot to maksimāli neitrālu, un rīkojuma projekta 3.punktā paredzēt, ka tajā minētā darbība tiek vērtēta 2019.gada valsts budžeta projekta izstrādes procesā;
2.4. atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumam rīkojuma projekta 23.punktā aizstāt vārdu "pārskatīšanu" ar vārdu "samazināšanu", kā arī paredzēt, ka pasākuma atbilstības valsts atbalsta normām izvērtējums veicams sadarbībā ar Finanšu ministriju;
2.5. atbilstoši Latvijas Biogāzes asociācijas ierosinājumam papildināt konceptuālo ziņojumu ar izvērtējumu pārejai uz mehānismu, kas balstīts uz elektroenerģijas tirgus principiem un saistīts ar atkritumu apjomu;
2.6. izvērtēt Latvijas Darba Devēju konfederācijas sniegto viedokli par konceptuālā ziņojuma 4.4.apkšpunktu un, ja nepieciešams, to attiecīgi precizēt;
2.7. saskaņot konceptuālā ziņojuma 4.3.2.apakšpunktu ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.8. precizēto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra izteikto iebildumu par nepieciešamību pārskatīt elektroenerģijas cenas aprēķina formulu attiecībā uz citiem atjaunojamo energoresursu veidiem.
 

Tiersību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz sprieduma izpildes izdevumus izpildu lietā par cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju"

TA-2641 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Ilgaža, J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, R.Kronbergs, E.Rinkēvičs, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot, ka līdz 2019.gada valsts budžeta pieņemšanai nepieciešamais finansējums nodrošināms Tieslietu ministrijas budžeta ietvaros, un 2019.gada valsts budžeta izstrādes procesā paredzēt, ka tas attiecīgi kompensējams no valsts budžeta līdzekļiem, un Tieslietu ministrijai saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis