Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.8

2019.gada 8.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Šuplinska

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

Dz.Kauliņš

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

-

P.Leiškalns

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

-

 

L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Plāna projekts "Plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.-2020.gadam"

TA-571 ____________________________________

(T.Linkaits, L.Medina, D.Mūrmane-Umbraško, I.Viņķele, S.Ģirģens, L.Lejiņa, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju, piesaistot arī Izglītības un zinātnes ministriju un Iekšlietu ministriju, atkārtoti izvērtēt Veselības ministrijas iebildumu par plāna projektā iekļautajiem pasākumiem un Tieslietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā informāciju par izvērtēšanas rezultātiem.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un plāna projektu viedokļu saskaņošanas gadījumā sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-476 ____________________________________

(L.Medina, R.Rugevica, J.Citskovskis, R.Kronbergs, D.Trofimovs, I.Gailīte, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Finanšu ministriju vienoties par finansējuma avotu izmaiņu ieviešanai Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā un iesniegt Valsts kancelejā attiecīgi precizēto likumprojekta anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās likumprojekta anotācijas un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (TA-498).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-498 ____________________________________

(L.Medina, R.Rugevica, J.Citskovskis, R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu attiecībā uz finansējuma avotu tieslietu resora ietvaros atbilstoši sēdes laikā atbalstītajam risinājumam, attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojekta anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās likumprojekta anotācijas un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (TA-476).
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas"

TA-452 ____________________________________

(R.Petraviča, I.Alliks, P.Leiškalns, I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Labklājības ministrijai izvērtēt izmaiņu nepieciešamību piemaksu pie vecuma pensijas piešķiršanas kārtībā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis