Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.17

2006.gada 8.maijā

 

Sēdi vada:

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters

Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

-

I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja


-


K.Vāgnere

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja vietnieks


-


M.Krieviņš

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

Sēdi sāk plkst.10.00


-


R.Zīle

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 

1.§

 Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna projekts 2006.gadam

TA-861______________________________________________________

(A.Andriksone, I.Gudele, M.Roze, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un rīcības plāna projektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. saskaņot ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu rīcības plāna projektā minētās tabulas 2.3.apakšpunktu;

2.2. saskaņot ar Zemkopības ministriju rīcības plāna projektā minētās tabulas 9.5.apakšpunktu;

2.3. rīkojuma projektu un saskaņoto rīcības plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 2.§

 "Mantojums - 2018" kultūras infrastruktūras
uzlabošanas programmas projekts 2006. - 2018.gadam

TA-1139______________________________________________________

(H.Demakova, M.Kaijaks, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un programmas projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.maija sēdē.

 

3.§

 Koncepcijas projekts par zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusu

TA-955______________________________________________________

(J.Endziņš, A.Pabriks, M.Roze, A.Štokenbergs, A.Slakteris, A.Krauze, G.Bērziņš, M.Bičevskis, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Jautājumu par atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai lemt Ministru kabineta sēdē.

3. Tieslietu ministrijai:

3.1. svītrot rīkojuma projekta 3.punktā vārdus "un Ekonomikas ministriju";

3.2. papildināt koncepcijas projektu ar jaunu risinājuma variantu, kurā paredzēt, ka līdz ar koncepcijas pieņemšanu jaunas zemnieku un zvejnieku saimniecības netiek reģistrētas un esošajām zemnieku un zvejnieku saimniecībām pārejas perioda laikā ir izvēles iespējas pārreģistrēties;

3.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 4.§

 Satiksmes ministrijas darbības stratēģijas projekts

TA-1014______________________________________________________

(K.Peters, V.Legzdiņš, M.Krieviņš, A.Straume, I.Gudele, I.Gailīte, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt rīkojuma projekta un stratēģijas projekta nosaukumu, paredzot, ka Satiksmes ministrijas darbības stratēģija attiecas uz laikposmu no 2007. līdz 2009.gadam;

2.2. kopīgi ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu stratēģijas projektā sniegtajiem politikas rezultātiem noteikt to sasniegšanas rādītājus;

2.3. izvērtēt Iekšlietu ministrijas izteikto priekšlikumu jautājumā par neatliekamās un ārkārtējās palīdzības dienesta 112 tehnisko platformu un publisko valsts iestāžu radiotīklu koordināciju un vadību un attiecīgi precizēt stratēģijas projekta redakciju;

2.4. konkretizēt stratēģijas projektā Valsta akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūra" lomu atbilstoši īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās izteiktajam priekšlikumam;

2.5. precizēt stratēģijas projekta informatīvās daļas 1.4.4.apakšpunkta sadaļas "Sasniedzamie rezultāti" 3.punktu, norādot, kas nodrošinās operatīvo palīdzību internetam pieslēgtas galiekārtas apdraudējuma gadījumā;

2.6. aktualizēt stratēģijas projekta 2.pielikumu jautājumā par stratēģijas ieviešanas saistītajiem pasākumiem un to izpildes termiņiem;

2.7. precizēto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

5.§

 Informatīvais ziņojums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes
samazināšanu un ar to saistītajiem finanšu un sociālekonomiskajiem aspektiem

TA-1053______________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

 Ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz trijām nedēļām.

 

 6.§

 Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

TA-2661______________________________________________________

(A.Straume, O.Spurdziņš)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

7.§

 Likumprojekts "Maksātnespējas likums"

TA-484______________________________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

 Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, likumprojekta izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.

 

8.§

 Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-472______________________________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

 Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, likumprojekta izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.

 

9.§

 Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-459______________________________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

 Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, likumprojekta izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.

 

 10.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 15.septembra rīkojumā
Nr.630 "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju""

TA-721______________________________________________________

(G.Bērziņš, U.Līkops, O.Spurdziņš)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

11.§

 Noteikumu projekts "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

TA-1124______________________________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

 1. Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu noteikumu projekta izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.

2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju līdz Ministru kabineta komitejas sēdei atkārtoti izdiskutēt jautājumus par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas metodi un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

12.§

 Rīkojuma projekts "Par projekta "Māja" nodošanu Kultūras ministrijai"

TA-707______________________________________________________

(A.Štokenbergs, Z.Liepiņa, H.Demakova, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai:

2.1. svītrot rīkojuma projekta 2. un 3.punktu;

2.2. papildināt rīkojuma projektu ar punktu, nosakot, ka jautājumu par projekta "Māja" uzturēšanai un atjaunošanai 2006.gadā nepieciešamo finansējumu izskatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu nozaru ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"". Jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu 2007.gadam izskatīt kopā ar visu nozaru ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem 2007.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā;

2.3. precizēto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.maija sēdē.

 

 13.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām
dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"

TA-1179______________________________________________________

(N.Popēns, A.Štokenbergs, M.Roze, H.Danusēvičs, O.Spurdziņš)

 Rīkojuma projektu izskatīt Ministru kabineta š.g. 9.maija sēdē kā Ministru kabineta lietu.

 

14.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts
akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

TA-1191______________________________________________________

(M.Kaijaks, O.Spurdziņš)

 1. Pamatā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot nekustamo īpašumu sarakstu, kas ir izslēdzami no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitāla un ierakstāmi zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā. Sagatavoto sarakstu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un šī protokollēmuma 2.punktā minēto sarakstu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

15.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā,
un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamais medicīnisko materiālu minimums"

TA-113______________________________________________________

(A.Viļums, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 4., 5. un 6.punktā minēto;

2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par prasībām mācību iestādēm un speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, un transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas";

2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 16.§

 Noteikumu projekts "Valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu (īpaši aizsargājamo dabas teritoriju)
daļu saraksts Latvijas Republikas pilsētās, kurās nav atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku
vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības un zeme nav privatizējama vai atsavināma"

TA-1141______________________________________________________

(V.Buša, I.Gailīte, R.Vējonis, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai izvērtēt iespēju precizēt noteikumu projekta pielikumā minētās teritorijas robežu aprakstu un atkārtoti saskaņot ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu. Precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (TA-1142).

 

 17.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

TA-1142______________________________________________________

(V.Buša, O.Spurdziņš)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu (īpaši aizsargājamo dabas teritoriju) daļu saraksts Latvijas Republikas pilsētās, kurās nav atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības un zeme nav privatizējama vai atsavināma" (TA-1141).

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.45

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Finanšu ministrs
O.Spurdziņš

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību