Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

19

2006.gada 22.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs K.Peters
Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks A.Matīss
Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks D.Tauriņš
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs A.Straume
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja K.Vāgnere

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja


-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


 

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Latvijas Tūrisma attīstības programmas projekts 2006.-2008.gadam

TA - 1168 ____________________________________

(A.Andriksone, R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt programmas projekta (programmas politikas rezultāti un darbības rezultāti) 2.7.apakšpunktā minētās tabulas 2.2.6.apakšpunktu, ņemot vērā vides ministra izteikto priekšlikumu;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatības ierobežošanas programmas projekts 2006.-2008.gadam

TA - 1158 ____________________________________

(R.Arnītis, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un programmas projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 23.maija sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma budžeta programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu"

TA - 1299 ____________________________________

(K.Pētersone, E.Kirilova, I.Gailīte, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam:
2.1. precizēt noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu, ņemot vērā Valsts kanceleja juriskonsulta atzinuma 2., 3., 4. un 5.punktā minēto;
2.2. izvērtēt nepieciešamību sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam sagatavot grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma budžeta programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu;
2.3. precizēto noteikumu projektu, paskaidrojuma rakstu un, ja nepieciešams, sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 23.maija sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Maksātnespējas likums"

TA - 484 ____________________________________

(A.Kveska, A.Štokenbergs, S.Pupaine, M.Bičevskis, A.Dāvidnieks, G.Bērziņš, G.Grīnvalds, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu, paredzot nodokļu administrācijas prioritāti atgūto naudas līdzekļu saņemšanā;
2.2. precizēto likumprojektu un kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-472) un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (TA-459).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA - 472 ____________________________________

(A.Kveska, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Maksātnespējas likums" (TA-484) un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (TA-459).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA - 459 ____________________________________

(A.Kveska, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Maksātnespējas likums" (TA-484) un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-472).
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas pārvades sistēmai"

TA - 585 ____________________________________

(U.Sarma, I.Feldmane, G.Bērziņš, A.Štokenbergs, P.Barons, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto;
2.2. atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā,
Aleksandra Čaka ielā 147, nodošanu privatizācijai"

TA - 1289 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Atbalstīt Veselības ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 147".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā,
Nikolaja Rēriha ielā 3, nodošanu privatizācijai"

TA - 1281 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Atbalstīt Veselības ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Nikolaja Rēriha ielā 3".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

TA - 1727 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavā,
Filozofu ielā 69, nodošanu privatizācijai"

TA - 1283 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Atbalstīt Veselības ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Jelgavā, Filozofu ielā 69".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Raiņa bulvārī 27, nodošanu privatizācijai"

TA - 1284 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Atbalstīt Veselības ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Raiņa bulvārī 27".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
13.§
Informatīvais ziņojums par Baltkrievijas pilsoņu atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

TA - 1306 ____________________________________

(A.Pabriks, Dz.Jaundžeikars, G.Grīnvalds, M.Bičevskis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju un pamatā atbalstīt rīkojuma projektu.
2. Ārlietu ministrijai atkārtoti saskaņot rīkojuma projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piesakāmas, ekspertējamas un finansējamas valsts pētījumu programmas"

TA - 1200 ____________________________________

(B.Rivža, M.Bundule, M.Strauss, G.Bērziņš, R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un Veselības ministriju;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 30.maija sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2006.-2009.gadam".
 

Sēdi slēdz plkst.11.10

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību