Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 26

2006.gada 10.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs K.Peters
Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā - departamenta direktore
K.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
loceklis
R.Jonītis
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece V.Reitere
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks
A.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekti

1.§

Plāna projekts "Bērnu, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm, stāvokļa apzināšanai
un sociālās atstumtības izplatīšanās ierobežošanai 2006.-2009.gadam"

TA-1812 ____________________________________

(L.Andersone, A.Pabriks, I.Gudele, A.Masejeva, O.Spurdziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai:
2.1. saskaņot ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu plāna projekta 1.punktā un 2.2.4.apakšpunktā minētos plāna uzdevumus un ar Labklājības ministriju plāna projekta 2.2.3.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes termiņu;
2.2. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, plāna projekta informatīvajā daļā ietvert sadaļu par plāna izpildes pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtību;
2.3. rīkojuma projektu un precizēto un saskaņoto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Valsts civilās aizsardzības plāna projekts

VSS-510
TA-1332 ____________________________________

(A.Pencis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Koncepcijas projekts par zemes ciparu televīzijas
raidīšanas attīstību Latvijā

VSS-1844
TA-1651 ____________________________________

(R.Bergmanis, G.Mačs, O.Spurdziņš, K.Peters, G.Bērziņš, I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Satiksmes ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. koncepcijas projektā detalizētā veidā norādīt paredzēto finansējuma avotu koncepcijas īstenošanai;
2.2. koncepcijas projektā paredzēt, ka raidīšanas infrastruktūra tiek veidota izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kā arī ietvert izvērstu un detalizētu informāciju par infrastruktūras izmaksām - uztvērēji, dekoderi, raidītāji, raidītāju tīkla izbūves izmaksas;
2.3. koncepcijas projektā iekļaut iespējamos risinājuma variantus saistībā ar programmu paketēšanas jautājumiem, kā arī iespējamos risinājuma variantus maznodrošināto iedzīvotāju nodrošināšanai ar uztvērējiem;
2.4. sagatavot tabulas veidā informāciju par citu valstu pieredzi Eiropas Savienībā saistībā ar ciparu televīzijas ieviešanu;
2.5. rīkojuma projektu, precizēto koncepcijas projektu un šī protokollēmuma 2.4.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 

 

Tiesību aktu projekti

4.§

Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"

VSS-1030
TA-195 ____________________________________

(A.Vilks, V.Reitere, K.Jaunzeme, A.Dobrājs, J.Eiduks, A.Tiknuss, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam divu nedēļu laikā:
2.1. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju (Valsts nekustamā īpašuma aģentūru) un Iepirkuma uzraudzības biroju;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences), un
prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai, kā arī tirdzniecības
valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai, valsts nodevas apmērs par atļaujas (licences)
saņemšanu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai un tās maksāšanas kārtība"

VSS-1913
TA-1197 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 7.jūlija vēstulē Nr.03-03/211 minēto, Satiksmes ministrijai precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 4.augustam atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
6.§
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Ogre"", par valsts
sabiedrību ar ierobežotuatbildību "Patoloģijas centrs", par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"Rehabilitācijas centrs "Tērvete"",par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes novada
rehabilitācijas centrs "Līgatne"" un par valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" kapitāla daļām

TA-1785 ____________________________________

(D.Zepa, R.Vējonis, G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai un atbalstīt Veselības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Ogre""" un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Patoloģijas centrs"", un Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" kapitāla daļas".
Valsts kancelejai rīkojuma projektus sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"" (TA-1820).
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai un Veselības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projekta "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete""" un rīkojuma projekta "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne""" redakciju, un precizētos rīkojuma projektus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1630
TA-1820 ____________________________________

(D.Zepa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Ogre""" un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne""".
 

Sēdi slēdz plkst.11:05

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību