Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 28

2006.gada 24.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā – ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

 

 

 

Piedalās:

 

 

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

E.Skuja

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietniece


-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

E.Šneps

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lakševics

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece
politikas plānošanas un koordinācijas lietās

-

U.Klapkalne

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Finanšu ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-337
TA-1798 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)
Ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 20.jūlija vēstulē Nr.17-31/255 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz Ministru kabineta komitejas š.g. 31.jūlija sēdi.
 
2.§
Zemkopības ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam

VSS-555
TA-1856 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
3.§
Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas
programmas projekts

TA-1910 ____________________________________

(M.Roze, J.Šnore, A.Kirstuks, E.Ektermane, A.Štokenbergs)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.jūlija sēdē.
 

 

Tiesību aktu projekti

4.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Līdumnieki"
Annas pagastā Alūksnes rajonā pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-663
TA-1770 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 59

TA-1920 ____________________________________

(K.Lore, A.Štokenbergs)
Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 59, un atbalstīt Labklājības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai ēkas (kadastra apzīmējumi 13000111302 004, 13000111302 005, 13000111302 006) Jūrmalā, Dubultu prospektā 59".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"

VSS-370
TA-1860 ____________________________________

(V.Buša, M.Roze, G.Bērziņš, R.Vējonis, R.Arnītis, A.Štokenbergs)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 4.pantā ietvertā 18.1panta sestās daļas 2.punkta redakciju atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajai Latvāņu izplatības ierobežošanas programmai 2006.-2012.gadam (2006.gada 6.jūnija Ministru kabineta rīkojums Nr.426);
2.2. savstarpēji saskaņot likumprojekta 5.pantā ietvertā 9. un 10.punktā paredzētos izpildes termiņus;
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana"

VSS-420
TA-1261 ____________________________________

(M.Bičevskis, A.Štokenbergs)
1. Noteikumu projekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Tieslietu ministrijai saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju, izvērtēt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumu un noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai komitejas š.g. 31.jūlija sēdē.
 

Papildus iekļautais jautājums

8.§

Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1610
TA-41 ____________________________________

(S.Veģere, E.Ektermane, I.Gudele, V.Krievāns, A.Štokenbergs)
1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldības lietās sekretariātu;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst.10.30 

 

 Ministru prezidenta vietā -
ekonomikas ministrs
A.Štokenbergs


Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību