Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 34

2006.gada 4.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktors

-

A.Čivčs

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

K.Vāgnere
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītāja vietā -
departamenta direktors

-

A.Zabašta

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

1.§

Par Ministru kabineta komitejas 2006.gada 28.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.33 6.§)
"Informatīvais ziņojums par nodokļa ieviešanu energoproduktiem un elektroenerģijai atbilstoši
direktīvās 2004/74/EK un 2003/96/EK noteiktajam"

TA-2282 ____________________________________

(G.Pužule, G.Bērziņš, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Ministru kabineta komitejas 2006.gada 28.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.33 6.§) "Informatīvais ziņojums par nodokļa ieviešanu energoproduktiem un elektroenerģijai atbilstoši direktīvās 2004/74/EK un 2003/96/EK noteiktajam" izdarīt šādus grozījumus:
1. svītrot 2.punktu.
2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā (attiecīgi precizējot protokollēmuma numerāciju):
"2. Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protkollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē".
 

Politikas plānošanas dokumentu projekts

2.§

Valsts programmas projekts "Čigāni (romi) Latvijā"
2007.-2009.gadam

VSS-783
TA-2132 ____________________________________

(D.Hanovs, G.Bērziņš, B.Rivža, A.Kalvītis)

Iesniegto programmas projektu izskatīt īpašu uzdevumu ministres sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersones klātbūtnē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

TA-2328 ____________________________________

(S.Zaharova, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""

VSS-923
TA-2181 ____________________________________

(V.Rūsiņa, E.Ektermane, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums"

VSS-977
TA-2377 (2005)  ____________________________________

(L.Dīzenberga, G.Bērziņš, B.Rivža, E.Zvaigzne, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums", kurš integrē divus atsevišķi izstrādātus, erotikas un pornogrāfijas ierobežošanu regulējošus tiesību aktu projektus - Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumi" (TA-2377 (2005)) un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Par erotiska rakstura izklaides vietu darbības un pasākumu organizēšanas ierobežojumiem" (TA-2326).
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5.septembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst.10:30

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību