Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 35

2006.gada 11.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
vadītāja vietnieks

Protokolē


 -

 
M.Krieviņš

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Valsts programmas projekts "Čigāni (romi) Latvijā"
2007.-2009.gadam

VSS-783
TA-2132 ____________________________________

(K.Pētersone, A.Pabriks, B.Rivža, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Aizsardzības ministrijas darbības stratēģijas
projekts 2007.-2009.gadam

VSS-498
TA-2233 ____________________________________

(R.Heniņš, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas
programmas projekts 2006.gadam

VSS-633
TA-2252 ____________________________________

(N.Riekstiņš, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

 4.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""

TA-3379 (2005)______________________________________________________

(A.Šteinerts, G.Puķītis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Vides ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

5.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu
privatizācijai (87.saraksts)"

TA-2380-IP________________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 6.§

Rīkojuma projekts "Par atļauju privatizēt valsts meža zemi, privatizējot zemesgabalu
Tukuma rajonā, Jaunpils pagastā, Cūku kūts "Meiri", kadastra Nr. 9056 002 0141"

TA-2389-IP__________________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

7.§

 Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams"

TA-443_________________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" un atbalstīt Labklājības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams"".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 8.§

 Informatīvais ziņojums par valsts un privātās partnerības projektu automaģistrāles būvniecībai
E 77 maršruta valsts galvenā autoceļa A2 posmā Rīgas apvedceļš – Sēnīte

TA-2221________________________________________

(I.Kaupe, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. ņemot vērā ziņojuma saturu un formu, iesniegto ziņojumu noformēt kā politikas plānošanas dokumenta projektu;
2.2. iekļaut projektā automaģistrāles pieejamības principa skaidrojumu;
2.3. pievienot iespējamo līguma projektu, kādu paredzēts slēgt ar privāto partneri, vai arī papildināt projektu ar līguma satura galvenajiem ietveramajiem kritērijiem un pārējo informāciju atbilstoši Koncesiju likumam;
2.4. politikas plānošanas dokumenta projektu un šī protokollēmuma 2.3.apakšpunktā minēto līguma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

TA-1514_________________________________________

(I.Tāre, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. redakcionāli precizēt noteikumu projekta 5.pielikumu, ņemot vērā vides ministra R.Vējoņa izteikto priekšlikumu;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 10.§

 Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām"

TA-2414
TA-2413_______________________________________

(K.Jaunzeme, A.Dobrājs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto ziņojumu un atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Rīgas domes ierosinājumu valdībai atsavināt nekustamos īpašumus Rīgā, Maskavas ielā 255, Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā dokumenta saņemšanas likumprojektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

11.§

 Informatīvais ziņojums par Sabiedriskā transporta attīstības
pamatnostādņu 2005.–2014.gadam īstenošanas gaitu

TA-2212________________________________________

(K.Peters, A.Ļublins, J.Šints, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. un 3.punktu un papildināt ar jaunu punktu, paredzot, ka jautājumu par finansējuma piešķiršanu dotācijām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem un dotācijām ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensēšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"" sagatavošanas procesā. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

12.§

Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu projekts

VSS-608
TA-2483 ____________________________________

(M.Krieviņš, I.Kukute, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
Valsts kancelejai redakcionāli precizēt rīkojuma projekta 10.punktu, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izteikto priekšlikumu. Precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.septembra sēdē.
 

13.§

 Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

TA-1593______________________________________________________

(A.Matīss, M.Roze, H.Danusēvičs, A.Sedmale, M.Bičevskis, A.Kalvītis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojekts iesniedzams atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst.10.50

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību