Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 36

2006.gada 18.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-
-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Koncepcijas projekts par Nacionālo bruņoto spēku rezervi

VSS-721
TA-2188 ____________________________________

(A.V.Bucēns, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.septembra sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (78.saraksts)"

VSS-280
TA-2448 ____________________________________

(K.Lore, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"" (TA-2332).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu
nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""

VSS-281
TA-2332 ____________________________________

(K.Lore, M.Jēgere, E.Ektermane, A.Slakteris)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (78.saraksts)" (TA-2448).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

VSS-624
TA-1999 ____________________________________

(J.Brazovskis, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums par lombardu darbības tiesiskā regulējuma izstrādi

VSS-932
TA-2348 ____________________________________

(D.Tauriņš, A.Slakteris)
Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide" vadlīnijām un struktūrfonda
projekta iesnieguma veidlapu"

VSS-1106
TA-2533 ____________________________________

(A.Bišofa, I.Remese, M.Bičevskis, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.septembra sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.549 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem"" (TA-2532).
 

Papildus iekļautie jautājumi

7.§

Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

VSS-646
TA-2065 ____________________________________

(S.Vistiņa, U.Rudziks, V.Elksnis, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. svītrot likumprojekta 24.pantā ietvertā 66.panta astotās daļas 3.apakšpunktu;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sēra satura
ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem"

VSS-739
TA-2367 ____________________________________

(R.Kašs, E.Ektermane, E.Cilinskis, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka līdz atbilstošākā risinājuma (Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra sēdē dotais uzdevums (prot. Nr.77 30.§ 4.punkts)) par citu standartizācijas organizāciju izstrādāto standartu pārņemšanu, kurus šobrīd nav iespējams tulkot latviešu valodā, pieņemšanai, Vides ministrijai nodrošināt indivīdam iespēju iepazīties ar Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības 1976.gada izdevuma naftas produktu un smērvielu kvalitātes noteikšanas standartiem un tehniskajiem noteikumiem (ASTM D86 metode) Vides ministrijā;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu un Aizsardzības ministriju;
2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 26.septembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst.10.30

 

Ministru prezidentsa vietā -
aizsardzības ministrs
A.Slakteris

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību