Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 37

2006.gada 25.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra pienākumu izpildītājs


-


S.Rāgs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītāja vietā - departamenta direktors

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomnieks R.Jonītis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Grozījumi koncepcijā "Par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēmu"

VSS-1031
TA-2522 ____________________________________

(A.Trops, A.Kalvītis)

Atbalstīt sagatavotos grozījumus koncepcijā "Par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēmu" (atbalstīta ar Ministru kabineta 2004.gada 17.novembra rīkojumu Nr.893 "Par koncepciju "Par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēmu"") un iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.novembra rīkojumā Nr.893 "Par koncepciju "Par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēmu"""
(TA-2488).
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.novembra rīkojumā
Nr.893 "Par koncepciju "Par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un
ieviešanas kontroles sistēmu"""

VSS-1032
TA-2488 ____________________________________

(A.Trops, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar tiesību akta projektu par grozījumiem koncepcijā "Par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēmu" (TA-2522).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas valdījumā esošu
valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-536
TA-2178 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Ņemot vērā veselības ministra G.Bērziņa priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz trim nedēļām atlikt.
 
4.§
Informatīvais ziņojums par lombardu
darbības tiesiskā regulējuma izstrādi

VSS-932
TA-2348 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 25.septembra vēstulē Nr.5-2-01/4317 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz precizētā ziņojuma iesniegšanai Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos
Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem,
politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

VSS-681
TA-2311 ____________________________________

(D.Robežniece, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem,
maksas atvieglojumiem un atbrīvojumiem no tās un kārtību, kādā privātpersona veic
samaksu par informācijas sniegšanu"

VSS-944
TA-2218 ____________________________________

(D.Robežniece, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

VSS-743
TA-1994 ____________________________________

(I.Baranovska, G.Bērziņš, R.Muciņš, B.Rivža, D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 1.2.apakšpunktā ietvertā 21.1 punkta redakciju ar Veselības ministriju, paredzot laika ierobežojumu ārstam speciālistam atzinuma sniegšanai;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 21.aprīļa rīkojumā
Nr.254 "Par Latvijas Republikas pasta nozares pamatnostādnēm 2005.-2009.gadam""

VSS-1043
TA-2460 ____________________________________

(I.Pakule, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu, paredzot aizstāt 4.punktā skaitli un vārdu "1.aprīlim" ar skaitli un vārdu "1.oktobrim", kā arī attiecīgi precizēt paskaidrojuma rakstu;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un paskaidrojuma rakstu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

9.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par sēra satura
ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem"

VSS-739
TA-2367 ____________________________________

(R.Kašs, R.Vējonis, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 26.septembra sēdē.
 
10.§
Programmas projekts "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam"

VSS-866
TA-2626 ____________________________________

(U.Līkops, G.Bērziņš, O.Spurdziņš, A.Slakteris, K.Pētersone, R.Vējonis, A.Kalvītis)

Iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu izskatīt Ministru kabineta š.g. 3.oktobra sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 

 

Sēdi slēdz plkst.10:45

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību