Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 38

2006.gada 2.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

K.Vāgnere
Ģenerālprokuratūras prokurore

-

E.Jurkjāne

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret
noziedzīgu nodarījumu programmas projekts 2006.-2008.gadam

VSS-223
TA-2527 ____________________________________

(A.Maceiko, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. izvērtēt, vai 2006.gadā faktiski, pilnā apjomā ir iespējams veikt visus programmā paredzētos pasākumus un izlietot visu 2006.gadam pieprasīto finansējumu programmā paredzēto pasākumu īstenošanai, un attiecīgi precizēt programmas projektu;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"

VSS-1413
TA-961 ____________________________________

(U.Sarma, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums"

TA-2049 ____________________________________

(A.Orehova, A.Pabriks, M.Strauss, G.Bērziņš, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" (TA-2047), likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-2051), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-2062), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-2030).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2047 ____________________________________

(A.Orehova, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums" (TA-2049).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2051 ____________________________________

(A.Orehova, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums" (TA-2049).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-2062 ____________________________________

(A.Orehova, T.Tverijons, D.Tauriņš, I.Jurča, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Finanšu ministrijai nedēļas laikā kopīgi ar Latvijas Komercbanku asociāciju atkārtoti izvērtēt nepieciešamību veikt attiecīgos grozījumus Kredītiestāžu likumā un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
2. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums" (TA-2049).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-2030 ____________________________________

(I.Jurča, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums" (TA-2049).
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 24.jūlija noteikumos
Nr.334 "Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-438
TA-2530 ____________________________________

(J.Čakste, O.Spurdziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, ja grozījumus izdara lielākajā daļā noteikumu normu, noteikumus izteikt jaunā redakcijā;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu projekta īstenošanai skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā;
2.3. izstrādāto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

VSS-114
TA-1975 ____________________________________

(R.Bergmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. iestrādāt likumprojektā normas, kas atbilstoši Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes priekšlikumam tika izslēgtas no Ministru kabineta
š.g. 26.septembra sēdē (prot. Nr.49 16.§) izskatītā likumprojekta "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" (TA-2305);
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Vides pārraudzības
valsts biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-252
TA-2343 ____________________________________

(A.Stašāne, E.Ektermane, R.Vējonis, U.Rudziks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma apmācība pirmās palīdzības
sniegšanā, un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamais medicīnisko materiālu minimums"

VSS-994
TA-113 ____________________________________

(U.Līkops, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:05

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību