Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 44

2006.gada 20.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās


-


N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītāja vietā -
departamenta direktors

-

A.Zabašta

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis A.Jaunsleinis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta vadītāja vietniece

-

S.Vasiļjeva

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

 

Sēdi sāk plkst.10:10

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (84.saraksts)

VSS-788
TA-3114 ____________________________________

(K.Lore, A.Dobrājs, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot svītrot rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktu. Rīkojuma projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.novembra sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (94.saraksts)

VSS-1434
TA-3128 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.novembra sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 59, nodošanu privatizācijai"

TA-2977 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.novembra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"" (TA-639).
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1634
TA-639 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.novembra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 59, nodošanu privatizācijai" (TA-2977).
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Skanstes ielā 6"

TA-3154 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.novembra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (68.saraksts) (TA-3152).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lubānas ielā 49"

TA-3153 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.novembra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (68.saraksts) (TA-3152).

 
7.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valstij piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Šmerļa ielā 1"

TA-3157 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.novembra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (68.saraksts) (TA-3152).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (89.saraksts)

VSS-1158
TA-2568 ____________________________________

(K.Lore, M.Gruškevics, B.Rivža, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.novembra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 30.septembra rīkojumā Nr.478 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, A.Briāna ielā 13 un Brīvības ielā 126a"" (TA-2576).
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.478 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, A.Briāna ielā 13 un Brīvības ielā 126a""

VSS-1178
TA-2576 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.novembra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (89.saraksts) (TA-2568).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (68.saraksts)

TA-3152 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta
š.g. 21.novembra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Skanstes ielā 6" (TA-3154), rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lubānas ielā 49" (TA-3153) un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Šmerļa ielā 1"
(TA-3157).
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība""

VSS-1018
TA-3379 (2005) ____________________________________

(A.Šteinerts, E.Ektermane, J.Maršāns, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā sagatavot normas, kas reglamentē būvizmaksu noteikšanas kārtību transporta būvēm, un iesniegt tās Ekonomikas ministrijā iekļaušanai noteikumu projektā.
3. Ekonomikas ministrijai līdz š.g. 1.decembrim:
3.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Satiksmes ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem;
3.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
12.§
Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums"

VSS-1162
TA-3002 ____________________________________

(I.Geiba, A.Židkovs, G.Bērziņš (veselības ministrs), I.Kukute, R.Vējonis, A.Jaunsleinis, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojektu;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Finanšu ministrijai izstrādāt metodoloģiju, kādā veidā tiek slēgts atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes publisko tiesību līgums valsts pārvaldes jomā vai starpresoru vienošanās;
2.3. sagatavot shēmas veidā lēmumu pieņemšanas secību valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem un pašvaldībām;
2.4. sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, shēmas un, ja nepieciešams, precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 30.novembra sēdē.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes
samazināšanas fiskālo ietekmi uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem"

TA-1053 ____________________________________

(A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā Ministru prezidenta priekšlikumu, informatīvā ziņojuma izskatīšanu atlikt.
2. Finanšu ministrija nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par informatīvā ziņojuma turpmāko virzību.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Izglītības satura un
eksaminācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1859
TA-649 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
15.§
Noteikumu projekts "Valsts slimnīcas "Leprozorijs" nolikums"

VSS-1302
TA-2936 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
16.§
Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana"

VSS-420
TA-1261 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Ņemot vērā tieslietu ministra G.Bērziņa priekšlikumu, noteikumu projekta izskatīšanu atlikt līdz tā saskaņošanai ar Latvijas Pašvaldību savienību.
 

Sēdi slēdz plkst.10.50

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību