Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 4

2007.gada 29.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītāja


-


B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10:10

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalas ielā 5

TA-64 ____________________________________

(J.Strods, I.Godmanis, B.Rivža, A.Kalvītis)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalas ielā 5, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalas ielā 5".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 26.jūlija rīkojumā Nr.336 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalā"" (TA-180).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada
26.jūlija rīkojumā Nr.336 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalā""

TA-180 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalas ielā 5" (TA-64).
 
3.§
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"Autotransporta direkcija"

VSS-1586
TA-210 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" un atbalstīt Satiksmes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" kapitāla daļas".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

VSS-338
TA-2508 ____________________________________

(I.Gratkovska, I.Godmanis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un valsts atbalsta"

VSS-1686
TA-185 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā zemkopības ministra M.Rozes š.g. 26.janvāra vēstulē Nr.14.2-2/441 minēto, jautājumu skatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 5.februāra sēdē.
2. Zemkopības ministrijai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas š.g. 5.februāra sēdē iesniegt ar īpašu uzdevumu ministru Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās saskaņotu informatīvo ziņojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.15

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību