Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 6

2007.gada 12.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa
Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.05

 

 

 

1.§

Par Ministru kabineta komitejas 2007.gada 5.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.5 6.§)
"Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana""

VSS-420
TA-1261 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Gailīte, A.Kalvītis)
Izdarīt Ministru kabineta komitejas 2007.gada 5.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.5 6.§) "Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana"" šādu grozījumu un izteikt protokollēmumu šādā redakcijā:
"1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai sasaukt sanāksmi, kurā kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju vienoties par atbildīgo institūciju grozījumu izstrādāšanai Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā un attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
3. Tieslietu ministrijai precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc saskaņotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas."
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-734
TA-3194 ____________________________________

(A.Ratkevičs, I.Gailīte, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2. un 3.punktā minēto argumentāciju un attiecīgi precizēt noteikumu projekta redakciju;
2.2. noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Valodu mācību centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (104.saraksts)"

VSS-1512
TA-318 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (108.saraksts)

VSS-1514
TA-320 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"

VSS-1334
TA-3288 ____________________________________

(G.Cerbulis, I.Kokorevičs, G.Romeiko, I.Nikuļceva, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas
sabiedrību un to uzraudzības likumā"

VSS-1335
TA-3273 ____________________________________

(G.Cerbulis, I.Kokorevičs, G.Romeiko, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. svītrot likumprojekta 6.pantu un attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju;
2.2. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā"

VSS-993
TA-159 ____________________________________

(M.Petrušins, I.Nikuļceva, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 3.punktā minēto, kā arī atkārtoti izvērtēt likumprojekta 2.pantu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto;
2.2. precizēto likumprojektu saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.3. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Papildus iekļautie jautājumi

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos
Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu
un dokumentiem""

TA-371 ____________________________________

(I.Godmanis, I.Gailīte, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Satiksmes ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par sagatavošanos Latvijas Nacionālā
attīstības plāna 2007.-2013. gadam ieviešanai"

TA-389 ____________________________________

(I.Raugze, I.Nikuļceva, K.Jaunzeme, I.Gailīte, N.Broks, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.1.apakšpunktu un attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju;
2.3. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.februāra sēdē.
3. Informatīvais ziņojums Ministru kabineta sēdē skatāms vienlaikus ar normatīvā akta projektu par Nacionālās attīstības padomes izveidošanu
(TA-390).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālās attīstības padomes izveidošanu"

VSS-190
TA-390 ____________________________________

(I.Raugze, I.Nikuļceva, I.Gailīte, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt priekšlikumu par Nacionālās attīstības padomes izveidošanu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. iesniegto rīkojuma projektu noformēt noteikumu projekta veidā, ietverot tajā izsmeļošu informāciju par padomes funkcijām, uzdevumiem, tiesībām, kā arī padomes darbību, tās sastāvu, lēmumu pieņemšanas kārtību un to statusu;
2.2. noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu, pievienojot visu padomes sastāvā iekļauto personu piekrišanu darboties minētās padomes sastāvā, iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.februāra sēdē.
3. Normatīvā akta projekts par Nacionālās attīstības padomes izveidošanu Ministru kabineta sēdē skatāms vienlaikus ar informatīvo ziņojumu "Par sagatavošanos Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam ieviešanai" (TA-389).
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā –
Juridiskā departamenta vadītāja 
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību