Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 7

2007.gada 19.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


A.Tomsone

 

Sēdi sāk plkst.10:10

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Ceļu satiksmes drošības programmas projekts 2007.-2013.gadam

VSS-1319
TA-237 ____________________________________

(M.Pēkalis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt programmas projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo kultūraugu un tiem radniecīgo savvaļas sugu,
lauksaimniecības dzīvnieku, mežu un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanas un
ilgtspējīgas izmantošanas programmas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-1308
TA-3579 ____________________________________

(A.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt programmas projektā minēto institūciju nosaukumus;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs"

VSS-1437
TA-384 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" un atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļas".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Par nekustamo īpašumu Aizkraukles rajona Kokneses pagasta Koknesē, Melioratoru ielā 1f,
un nekustamo īpašumu Rīgas rajona Siguldas novada Siguldas pagasta Peltēs, Institūta ielā 1

VSS-1696
TA-385 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt priekšlikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Aizkraukles rajona Kokneses pagasta Koknesē, Melioratoru ielā 1f.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgas rajona Siguldas novada Siguldas pagasta Peltēs, Institūta ielā 1, un atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgas rajonā, Siguldas novadā, Siguldas pagasta Peltēs, Institūta ielā 1".
3. Valsts kancelejai attiecīgi precizēt rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (122.saraksts)". Precizēto rīkojuma projektu un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgas rajonā, Siguldas novadā, Siguldas pagasta Peltēs, Institūta ielā 1" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
5.§
Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11

TA-2429 ____________________________________

(K.Lore, M.Gruškevics, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11".
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11" 3.4.apakšpunktu atbilstoši Valsts kancelejas direktora vietnieces tiesību aktu lietās E.Ektermanes izteiktajam priekšlikumam;
2.2. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1994.gada 22.novembra rīkojuma
Nr.507 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1730 (2005)____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Ņemot vērā šī protokola 5.paragrāfā minēto, rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 
7.§
Par trīsstāvu ēku un tai piekrītošo zemesgabalu Rīgā, Ezermalas ielā 6, nekustamo
īpašumu Rīgā, Dzērbenes ielā 14, un nekustamo īpašumu Rīgā, Lāčplēša ielā 125

VSS-1452
TA-386 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt priekšlikumu nodot privatizācijai šādus valsts īpašuma objektus:
1.1. trīsstāvu ēku un tai piekrītošo zemesgabalu Rīgā, Ezermalas ielā 6;
1.2. nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 125, domājamās daļas un zemesgabala Rīgā, Lāčplēša ielā 125, domājamās daļas.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Dzērbenes ielā 14, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Dzērbenes ielā 14".
3. Valsts kancelejai attiecīgi precizēt rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (105.saraksts)". Precizēto rīkojuma projektu un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Dzērbenes ielā 14" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides projekti"

VSS-1756
TA-387 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides projekti" un atbalstīt Vides ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides projekti"".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Par nekustamo īpašumu Rīgā, Pētersalas ielā 10,
un nekustamo īpašumu Rīgā, Platā ielā 4

VSS-1589
TA-398 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt priekšlikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Platā ielā 4.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Pētersalas ielā 10, un atbalstīt Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Pētersalas ielā 10".
3. Valsts kancelejai attiecīgi precizēt rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (116.saraksts)". Precizēto rīkojuma projektu un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Pētersalas ielā 10" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:25

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību