Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 8

2007.gada 26.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa
Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes loceklis

-

E.Karnītis
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

B.Otersons

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.55

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

1.§

Austrumlatgales reģionālā atkritumu
apsaimniekošanas plāna projekts 2006.-2013.gadam

VSS-1058
TA-234 ____________________________________

(I.Doniņa, B.Otersons, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt plāna projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta 2. un 3.punktā minētajam;
2.2. atkārtoti saskaņot plāna projektu ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.3. rīkojuma projektu un saskaņoto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Par valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi"

VSS-1819
TA-459 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" un atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" kapitāla daļas".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Bauskas rajona
Mežotnes pagastā, "Mežotnes selekcija" nodošanu privatizācijai"

VSS-58
TA-474 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas
valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"

VSS-1768
TA-357 ____________________________________

(A.Birums, N.Kalns, G.Bērziņš, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot līguma projekta tekstu latviešu valodā ar Tieslietu ministriju;
2.2. rīkojuma projektu un likumprojektu, un saskaņoto līguma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"

VSS-1599
TA-4 ____________________________________

(A.Melnis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par Rīgas Celtniecības koledžas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
 

Papildus iekļautie jautājumi

6.§

Informatīvais ziņojums par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas
mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai

TA-443 ____________________________________

(R.Bergmanis, E.Karnītis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu pārstrādāt politikas plānošanas dokumenta veidā vai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar koncepcijas projektu "Par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai" (TA-1989 2006.gads).
 
7.§
Informatīvais ziņojums par maršruta
Rīgas HES - Jaunjelgava - Aizkraukle - Jēkabpils attīstību

TA-2950 ____________________________________

(I.Kaupe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, informatīvo ziņojumu pārstrādāt politikas plānošanas dokumenta veidā un iesniegt noteiktā kārtībā to Ministru kabinetā.
3. Valsts kancelejai izbeigt informatīvā ziņojuma kontroli.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns
Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam"""

VSS-40
TA-435 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Ņemot vērā zemkopības ministra pienākumu izpildītāja īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broka priekšlikumu, noteikumu projektu izskatīt zemkopības ministra klātbūtnē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību