Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 20

2007.gada 4.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietnieks

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieka vietnieks

-

A.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.15

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"

VSS-1030
TA-195
(2006) ____________________________________

(A.Vilks, I.Godmanis, G.Bērziņš, M.Bičevskis, A.Dobrājs, V.Reitere, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
2.1. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību un jautājumā par privātās partnerības modeļa pielietojumu valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas procesā ar Ministru prezidenta 2007.gada 5.marta rīkojumu Nr.115 "Par darba grupu" izveidoto darba grupu;
2.2. saskaņoto likumprojektu un attiecīgi precizēto anotāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"

VSS-1076
TA-2809
(2005) ____________________________________

(Dz.Grasmanis, J.Šints, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēt likumprojekta anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 1.jūnija vēstulē Nr.2-3-06/1552 minēto;
2.3. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"
(155.saraksts)

VSS-520
TA-1401 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Informācijas par Eiropas "
Savienības fondu projektiem publiskošanas kārtība"

VSS-363
TA-1230 ____________________________________

(A.Aivare, V.Krievāns, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā
iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu
un Eiropas Savienības fondu ieviešanu"

VSS-366
TA-1224 ____________________________________

(I.Baltiņa, V.Krievāns, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apturama saimnieciskā darbība
speciālās pārbaudes veikšanai, ja nav nodrošināta ar nodokļiem un
nodevām apliekamo objektu pareiza un pilnīga uzskaite"

VSS-287
TA-881 ____________________________________

(I.Uļjanova, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:45

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību