Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 23

2007.gada 25.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija".
Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.-2012.gadam"

TA-1643
SAN-3143
____________________________________

(R.Bergmanis, I.Godmanis, I.Stepanova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Jautājumu par atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai lemt Ministru kabineta sēdē.
3. Satiksmes ministrijai:
3.1. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto;
3.2. ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 22.jūnija vēstulē
Nr.38-02-3/10829 minēto, sagatavot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju saskaņotu rīkojuma projektu par koncepcijas īstenošanai paredzamajām valsts budžeta līdzekļu saistībām pa gadiem;
3.3. precizēto rīkojuma projektu, koncepcijas projektu un šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā minēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 26.jūnija sēdē.
 
2.§
Ekonomikas ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam

VSS-491
TA-1479 ____________________________________

(A.Liepiņš, I.Krūmane, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

VSS-401
TA-1593 (2006) ____________________________________

(I.Jaunzeme, A.Šlesers, R.Baumanis, I.Godmanis, H.Danusevičs, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
4.§
Informatīvais ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu un
kapitāla daļu nodošanu Latvijas valsts īpašumā un Latvijas valsts nekustamo
īpašumu pārņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

TA-1622
SAN-785
____________________________________

(M.Kaijaks, I.Godmanis, A.Šlesers, V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"

VSS-660
TA-1687 ____________________________________

(I.Stepanova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 98.4.apakšpunktam deleģējuma vēstules par attiecīgo personu izvirzīšanu padomes sastāvam, kā arī Saeimas lēmumu, ar kuru V.E.Bresis ir apstiprināts kā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas pārstāvis darbam fonda padomē.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto vēstuļu saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
6.§
Noteikumu projekts "Rāznas nacionālā parka
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-543
TA-1522 ____________________________________

(D.Vilkaste, R.Vējonis, G.Lukstiņa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 26.jūnija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:40

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību