Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 47

2007.gada 17.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Ūbelis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietnieks

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieka vietnieks

-

A.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Farmācijas nacionālā regulējuma koncepcijas projek

VSS-1362
TA-3277 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Veldre, J.Bundulis, J.Šnore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Veselības ministram kopīgi ar zemkopības ministru atkārtoti izvērtēt jautājumu par atsevišķa Veterināro zāļu aprites likumprojekta izstrādes nepieciešamību. Atkārtota viedokļu nesaskaņošanas gadījumā minētais jautājums izlemjams Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Programmas projekts "Darbības programmas
"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājums"

VSS-140
TA-3195 ____________________________________

(A.Ūbelis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības programmas projekts
2008.-2010.gadam

VSS-807
TA-3331 ____________________________________

(I.Apsīte, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos
Nr.92 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu
energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu""

VSS-1319
TA-3313 ____________________________________

(I.Apsīte, E.Ektermane, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Vides ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu precizēt noteikumu projekta redakciju;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos
Nr.453 "Būtiskās prasības un marķēšanas kārtība luminiscējošo spuldžu balastiem""

VSS-1320
TA-3318 ____________________________________

(I.Apsīte, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Vides ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu precizēt noteikumu projekta redakciju;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
22.aprīļa noteikumos Nr.416 "Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem""

VSS-1365
TA-3319 ____________________________________

(I.Apsīte, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Vides ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu precizēt noteikumu projekta redakciju;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-585
TA-1833 ____________________________________

(J.Gaiķis, I.Pētersone, G.Kanaviņš, O.Spurdziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"

VSS-1030
TA-195 (2006) ____________________________________

(A.Kalvītis)

Likumprojekta izskatīšanu atlikt.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos
Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas
un slēgšanas noteikumi""

TA-3298 ____________________________________

(J.Eiduks, M.Bičevskis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par III kategorijas pagaidu dzelzceļa pārbrauktuves ierīkošanu pāri dzelzceļa līnijai Aizkraukle-Koknese" (TA-2720) un rīkojuma projektu "Par III kategorijas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkošanu Liepājā" (TA-2714).
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības
programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas
vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un
3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana""

VSS-1535
TA-3382 ____________________________________

(A.Ūbelis, M.Bičevskis, N.Broks, A.Kalvītis, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokola 68.punktā minētajam Tieslietu ministrijas iebildumam, 76.punktā minētajam Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta iebildumam, 77.punktā minētajam Valsts kancelejas iebildumam, kā arī precizēt, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta priekšlikumus;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 18.decembra sēdē.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par viena īpašuma un koplietošanas meliorācijas būvju
izslēgšanu no Lauku atbalsta dienesta reģionālo struktūrvienību bilancēm"

VSS-1468
TA-3181 ____________________________________

(J.Šnore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. papildināt rīkojuma projektu ar 2.punktu, paredzot uzdevumu Zemkopības ministrijai sagatavot attiecīgus administratīvos aktus;
2.2. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 18.decembra sēdē.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos
Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu
radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem""

VSS-1114
TA-3219 ____________________________________

(R.Bergmanis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 18.decembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:45

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Aizsardzības ministrs
A.Slakteris

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību