Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.27

2009.gada 3.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Puikevica-Puikevska

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Bergmane

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
departamenta direktore

-

I.Feldmane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Kalvenes pagastā, Aizputes novadā"

TA-2607 ____________________________________

(K.Lore, A.Kampars, J.Dūklavs, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.augusta sēdē.
 
2.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu,
komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību"

TA-2552 ____________________________________

(A.Pencis, A.Stucka, I.Pētersone, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, precizēt, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto, un iesniegt to Valsts kancelejā līdz š.g. 7.augustam.
 
3.§
Noteikumu projekts "Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums"

TA-2544 ____________________________________

(A.Pencis, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un iesniegt noteikumu projektu Valsts kancelejā līdz š.g. 7.augustam.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas iesnieguma veidlapas paraugu,
iesniegumam pievienojamiem dokumentiem un iesnieguma iesniegšanas kārtību"

TA-2749 ____________________________________

(A.Brūne, M.Gruškevics, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas iebildumus un precizēto noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām,
kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"

TA-2556 ____________________________________

(I.Tukris, M.Pujats, A.Dombrovskis, I.Bergmane, J.Vaļenieks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta Pārejas noteikumos radiofrekvenču spektra joslas lietošanas termiņus, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšlikumu;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai nodrošināt iespēju fiziskām un juridiskām personām neskaidrību gadījumā iepazīties ar projektā minēto starptautisko dokumentu skaidrojumu un tulkojumu latviešu valodā;
2.3. precizēto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību