Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.40

2009.gada 2.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperts

-

M.Dzelme

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šimfa

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-713 ____________________________________

(K.Lore, A.Kampars, M.Gruškevics, E.Repše, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju atkārtoti izvērtēt nekustamā īpašuma privatizācijas lietderību un, ja nepieciešams, sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu privatizācijas atteikumam;
2.2. šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto tiesību akta projektu vai priekšlikumus par iesniegtā tiesību akta projektu turpmāko virzību iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā
Nr.353 "Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju""

TA-3603 ____________________________________

(M.Auders, L.Medina, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektā minēto datumu;
2.2. ņemot vērā Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumos minēto, sagatavot noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumu Nr.694 "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nolikums" 5.7.apakšpunktā;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un protokollēmuma 2.punktā minēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos
Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-3925 ____________________________________

(K.Stepanovs, U.Sakne, A.Matīss, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 3.novembra sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.541 "Naftas produktu rezerves izveidošanas un uzglabāšanas kārtība"" (TA-3871) un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"" (TA-3833).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Standartizācijas likumā"

TA-3559 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums par bezmantinieka mantu un rīcība ar to kreditoru prasījumu apmierināšanai

TA-3509 ____________________________________

(A.Tihomirovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktā aizstāt skaitli un vārdu "1.novembrim" ar skaitli un vārdu "15.novembrim". Informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 3.novembra sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos
Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""

TA-3835 ____________________________________

(K.Jaunzeme, L.Medina, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā sēdes laikā panākto vienošanos attiecībā uz konkrētu prasību precizēšanu noteikumos un saskaņot precizēto noteikumu projektu ar Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Rīgas brīvostas likumā"

TA-3593 ____________________________________

(A.Maldups, A.Kaļāne, L.Medina, A.Matīss, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojektā lietoto terminoloģiju ar Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Ventspils brīvostas likumā"

TA-3594 ____________________________________

(A.Maldups, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojektā lietoto terminoloģiju ar Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
9.§
Likumprojekts "Maksātnespējas likums"

TA-3941 ____________________________________

(L.Medina, K.Voiniča, M.Bičevskis, R.Rugēvica, E.Dreimane, R.Vējonis, M.Segliņš, A.Gorenko, J.Birzulis, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu;
2.2. saskaņot likumprojektu ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.3. precizēto anotāciju un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.novembra sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-3943).
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3943 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Maksātnespējas likums" (TA-3941).
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""

TA-2867 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
12.§
Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība"

TA-3567 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Zemkopības ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.
 
13.§
Noteikumu projekts "Šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritēriji un
šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas kārtība"

TA-3599 ____________________________________

(J.Dūklavs, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Papildus iekļautie jautājumi

14.§
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumi pašvaldībām garantētā
minimālā ienākumu līmeņa pabalsta izmaksu nodrošināšanai un līdzekļu piešķiršanas kārtība"

TA-3315 ____________________________________

(A.Dūdiņš, E.Zalāns, U.Augulis, M.Bičevskis, S.Šimfa, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 2.punkta redakciju ar Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;
2.2. precizēt noteikumu projekta 6., 7., 8. un 9.punkta redakciju, paredzot, ka valsts budžeta līdzekļus GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksai ir tiesīga pieprasīt pašvaldības dome;
2.3. saskaņoto un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 3.novembra sēdē.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības sektoram 2006.gadā un 2007.gadā piešķirto valsts galvoto aizdevumu apguvi"

TA-2968 ____________________________________

(B.Rozentāle, I.Černišenko, R.Strolis, E.Repše, A.Ploriņš, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sniegto informāciju.
2. Veselības ministrijai saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Finanšu ministriju un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību