Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.43

2009.gada 7.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītāja

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Bankas prezidenta padomnieks

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.9.10

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu –
pagrabu (būves kadastra apzīmējums 88820080785 007) "Lokatori", Rojas pagastā, Rojas novadā"

TA-4269 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļas"
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

TA-4321 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļas".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai" un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
3.§

Par uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
(2007.gada 15.novembra likuma "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" redakcijā)
27.divi prim panta ceturtajā daļā Ministru kabinetam dotajam uzdevumam

TA-4321 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju.
2. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (2007.gada 15.novembra likuma "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" redakcijā) 27.divi prim panta ceturtajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma (JUR-391 (2007.g); Nr.2821 (2007.g.)) pilnīgas izpildes termiņu noteikt 2013.gada 1.jūliju.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības sistēmas vienkāršošanu"

TA-4346 ____________________________________

(R.Fišers, R.Vējonis, A.Andreičika, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu par divpusējā finanšu instrumenta vadības sistēmas vienkāršošanu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu ar iesaistītajām ministrijām jautājumā par finanšu instrumentu vadībā iesaistīto valsts institūciju skaita samazināšanu;
2.2. saskaņoto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas š.g. 14.decembra sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Preču un pakalpojumu drošuma likums""

TA-3983 ____________________________________

(J.Bundulis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu, paredzot, ka projektā minētie pierādījumi neizslēdz citus pierādījumus;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos
Nr.199 "Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā""

TA-3957 ____________________________________

(D.Vilkaste, E.Zalāns, R.Vējonis, L.Straujuma, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietas ministrijas priekšlikumu, paredzot, ka priekšlikums par jaunas īpaši aizsargājamas dabas teritoriju robežu saskaņojams ar attiecīgo pašvaldību;
2.2. precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām"

TA-4270 ____________________________________

(D.Vilkaste, J.Dūklavs, K.Gerhards, I.Urtāne, E.Zalāns, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju par kuģu ceļiem un zvejniecību ar Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietas ministrs E.Zalāns neatbalsta iesniegto noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un
lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām"

TA-4419 ____________________________________

(D.Lucaua, J.Dūklavs, U.Augulis, K.Sirmā, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka Zemkopības ministrija ir atbildīgā institūcija, kas noteiks organizāciju, kas īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām, precizēt noteikumu projekta 4.2.3. un 4.2.5.apakšpunkta redakciju. Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.decembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 9.55


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību