Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.44

2009.gada 14.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

J.Piešiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

 

1.§
Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas projekts

TA-2531 ____________________________________

(J.Komisars, E.Repše, M.Segliņš, L.Medina, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Noraidīt Finanšu ministrijas izstrādāto alternatīvo koncepcijas projekta īstenošanas variantu.
2. Ņemot vērā tieslietu ministra M.Segliņa sēdes laikā izteikto un atbalstīto priekšlikumu, Tieslietu ministrijai pārstrādāt koncepcijas projektu, paredzot, ka:
2.1. tiek būvēta tikai viena cietuma ēka Olainē;
2.2. konceptuāli tiek atbalstītas jauna cietuma aprakstā ietvertās drošības un tehniskās prasības;
2.3. koncepcijas projekta ietvaros tiek risināts jautājums par cietuma ēkas būvprojekta iegādi no Igaunijas Republikas;
3. Tieslietu ministrijai pārstrādāto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu"

TA-4481 ____________________________________

(Ģ.Blumers, K.Gerhards, E.Dreimane, L.Medina, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.decembra sēdē.
 
3.§
Instrukcijas projekts "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

TA-3691 ____________________________________

(R.Osvalde, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai instrukcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.decembra sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Klucis" Krustpils pagastā, Krustpils novadā" Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Tekne", Krustpils pagastā, Krustpils novadā" Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Tapa", Krustpils pagastā, Krustpils novadā" Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu valsts zemesgabalu nodošanu privatizācijai"

TA-3872 ____________________________________

(K.Lore, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojumu projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Klucis" Krustpils pagastā, Krustpils novadā", rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Tekne", Krustpils pagastā, Krustpils novadā", rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Tapa", Krustpils pagastā, Krustpils novadā" un rīkojuma projektu "Par neapbūvētu valsts zemesgabalu nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta "Par neapbūvētu valsts zemesgabalu nodošanu privatizācijai" pielikumu, svītrojot 1., 2. un 3.punktu un visus rīkojumu projektus sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 22.decembra sēdē.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (195.saraksts)"

TA-4508 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 22.decembra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā" (TA-4477).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā"

TA-4477 ____________________________________

(K.Lore, I.V.Lieģis, J.Sārts, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 22.decembra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (195.saraksts)" (TA-4508).
 
7.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.161 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4439 ____________________________________

(K.Jaunzeme, J.Piešiņš, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai uzaicināt Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta š.g. 22.decembra sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumu Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4441 ____________________________________

(K.Jaunzeme, J.Piešiņš, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai uzaicināt Rīgas pilsētas domes pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta š.g. 22.decembra sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

TA-4445 ____________________________________

(A.Draudiņš, J.Piešiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3., 4. un 5.punktu un papildināt ar jaunu punktu, paredzot, ka Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdes protokollēmumu nosūta Saeimai. Precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.decembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību