Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.38

2011.gada 26.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Ābele

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Štāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju Depo ielā 5, 7, 9, 11 un Lokomotīves ielā 4, 10, 12, Ventspilī, nodošanu privatizācijai"

TA-2289 ____________________________________

(M.Auders, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

TA-2358 ____________________________________

(E.Kubliņa, D.Lucaua, G.Ābele, A.Kampars, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas sagatavot noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.983 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi", nosakot Būvniecības informācijas sistēmas spēkā stāšanos un Zemkopības ministrijai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""

TA-2368 ____________________________________

(A.Balode, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. ņemot vērā, ka noteikumu projekta 60.punktā paredzēts atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumus Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"", izvērtēt nepieciešamību šajā noteikumu projektā noteikt pārejas periodu iesākto projektu īstenošanai un pamatot to anotācijā;
2.2. saskaņot ar Tieslietu ministriju noteikumu projekta 62.punktu;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.15


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Nr.
Skatīt darba kārtību