Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.40

2011.gada 10.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Štāla

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

L.Ūbele

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperte

-

I.Olafsone

Valsts kancelejas direktora vietā -Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu izložu un azartspēļu laimestiem"

TA-2236 ____________________________________

(A.Kaļāne, L.Ūbele, J.Stinka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. papildināt informatīvo ziņojumu ar risinājumu, kas paredz samazināt izložu laimestu slieksni, no kura iekasē iedzīvotāju ienākuma nodokli, līdz 100 latiem, tādejādi paredzot trīs nodokļu režīmus un salīdzināt abu risinājumu fiskālos efektus;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu"

TA-2435 ____________________________________

(M.Gorodcovs, L.Medina, A.Štokenbergs, A.Kampars, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par nokavējuma naudas paredzēšanu, jautājumā par drošības maksas attiecināšanu vai neattiecināšanu uz pasažieriem, kas biļetes jau iegādājušies, un jautājumā par drošības maksas iekasēšanu no tranzīta pasažieriem;
2.2. atkārtoti izvērtēt drošības maksas aprēķinā iekļauto izmaksu apjomu, izvērtēt to arī no aviopārvadājumu nozares konkurentspējas aspekta, pamatot, kāpēc tas ir lielāks kā, piemēram, Helsinkos, Sanktpēterburgā, Kopenhāgenā, Tallinā un Viļņā, un noteikumu projektu saskaņot ar Ekonomikas ministriju;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām""

TA-2469 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š. 11.oktobra sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Parāda atgūšanas likums" un informatīvais ziņojums "Par likumprojektu "Parāda atgūšanas likums""

TA-646 ____________________________________

(I.Apsīte, L.Medina, S.Bajāre, J.Pūce, M.Lazdovskis, A.Štokenbergs, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 24.oktobra sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojekta 6.pantu, paredzot principus parāda piedziņas izdevumu apmēra samērīgumam ar piedzenamo parādu, un precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 20.oktobrim.
3. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, pieaicinot Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvjus, sagatavot un līdz š.g. 20.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā informatīvu ziņojumu saistībā ar Latvijas Komercbanku asociācijas iniciatīvu - parādnieku vai kredītņēmēju reģistra izveidi.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz š.g. 20.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā informatīvu ziņojumu par to, kā citās valstīs tiek risināts fizisko personu datu aizsardzības jautājums attiecībā uz personām, kas iekļautas parādnieku (kredītņēmēju) reģistrā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-648 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā šī protokola 4.§, jautājuma izskatīt š.g. 24.oktobra sēdē.
 

Papildus iekļautie projekti

6.§

Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-2273 ____________________________________

(I.Ruško, J.Dūklavs, D.Vilkaste, A.Muižnieks, A.Štokenbergs, A.Kampars, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā nesaskaņoto jautājumu būtību, Ekonomikas ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Krīzes vadības padomes sēdē, izskatīšanā pieaicinot arī Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ekspertus.
2. Ekonomikas ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc tā izskatīšanas Krīzes vadības padomes sēdē.
 
7.§
Pasākumu plāna izglītības iestāžu uzraudzības un kontroles samazināšanai projekts

TA-2074 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece I.Gailīte

Skatīt darba kārtību