Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.43

2011.gada 7.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperte

-

I.Olafsone

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.11.00

 

 

1.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Komercbanku asociācijas iniciatīvu-kredītbiroja izveidi"

TA-2657 ____________________________________

(J.Pūce, M.Bičevskis, E.Sprūdžs, A.Pabriks, G.Bērziņš, D.Pavļuts, M.Lazdovskis, A.Ronis, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra un Latvijas Komercbanku asociācijas prezidenta sniegto informāciju.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kas paredz uzdevumu:
2.1. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju deviņu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus izmaiņām tiesiskā regulējumā attiecībā uz informācijas par parādsaistībām apmaiņas tiesiskajam aspektiem un institucionālo ieviešanas modeli (kredītbiroja institucionālais modelis);
2.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt valsts rīcībā esošo datu apmaiņas koordināciju starp valsts informācijas sistēmām un kredītbiroju un izvērtēt attiecīga pakalpojuma pieejamības iespēju ar portāla Latvija.lv starpniecību;
2.3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pieaicinot ieinteresēto nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pirms attiecīgo likumprojektu iesniegšanas Ministru kabineta sēdē, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu un priekšlikumus par iespējamiem risinājuma variantiem attiecībā uz kredītbiroja izveides un darbības institucionālo modeli, un iespējamiem risinājumiem - kritērijiem attiecībā uz informācijas iekļaušanu parādsaistību reģistrā, kā arī minētās informācijas pieejamību trešajām personām no personas datu aizsardzības viedokļa.
3. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Parāda atgūšanas likums" (TA-646) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-648) (likumprojektu pakete), un informatīvo ziņojumu "Par ārvalstu pieredzi attiecībā uz to personu datu aizsardzību, kuras iekļautas parādnieku (kredītņēmēju) reģistrā" (TA-2656).
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu pieredzi attiecībā uz to personu datu aizsardzību, kuras iekļautas parādnieku (kredītņēmēju) reģistrā"

TA-2656 ____________________________________

(L.Medina, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāves sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Parāda atgūšanas likums" (TA-646) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-648) (likumprojektu pakete), un informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Komercbanku asociācijas iniciatīvu-kredītbiroja izveidi" (TA-2657).
 
3.§
Likumprojekts "Parāda atgūšanas likums" un informatīvais ziņojums "Par likumprojektu "Parāda atgūšanas likums""

TA-646 ____________________________________

(J.Pūce, G.Bērziņš, E.Sprūdžs, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka Ekonomikas ministrija atbilstoši Parāda atgūšanas likumprojekta 6.panta trešajā daļā Ministru kabinetam dotajam deleģējumam, izstrādājot atbilstošos Ministru kabineta noteikumus, ņems vērā Ārpustiesas parāda piedziņas likumprojektā (atbalstīts Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra sēdē, prot.Nr.47 48.§) iestrādātos principus attiecībā uz parāda atgūšanas izdevumu ierobežošanu un attiecināmību.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-648) (likumprojektu pakete), informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Komercbanku asociācijas iniciatīvu-kredītbiroja izveidi" (TA-2657) un informatīvo ziņojumu "Par ārvalstu pieredzi attiecībā uz to personu datu aizsardzību, kuras iekļautas parādnieku (kredītņēmēju) reģistrā" (TA-2656).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-648 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Parāda atgūšanas likums" (TA-646) (likumprojektu pakete), informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Komercbanku asociācijas iniciatīvu-kredītbiroja izveidi" (TA-2657) un informatīvo ziņojumu "Par ārvalstu pieredzi attiecībā uz to personu datu aizsardzību, kuras iekļautas parādnieku (kredītņēmēju) reģistrā" (TA-2656).
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-2537 ____________________________________

(L.Jansone, M.Dzelzkalēja, G.Pužule, I.Šņucins, L.Medina, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Finanšu ministriju vienoties par rīcības modeli, kas neatstāj iespaidu uz 2012.gada valsts budžeta fiskālo konsolidāciju, nepalielina nākamā gada limitu un kompensē dīzeļdegvielas (gāzeļļas) pārtēriņu 2011.gadā, attiecīgi precizēt noteikumu projektu un saskaņot to ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību