Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.50

2011.gada 19.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors - politiskais direktors

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektora vietnieks

-

E.Filippovs

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

S.Šķiltere

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

-

D.Kurpniece
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
juridiskais direktors

-

J.Butkevičs

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-3077 ____________________________________

(A.Kaļāne, L.Straujuma, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 20.decembra sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"

TA-2295 ____________________________________

(M.Lazdovskis, S.Šķiltere, J.Garisons, E.Baklāne-Ansberga, G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot, ja nepieciešams, saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sekot sistēmas "Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošanas un nozaru GIS sasaiste ar portālu" ieviešanas termiņam - 2012.gada 1.jūlijs un, ja sistēmas izstrādes procesā veidojas nobīdes no noteiktā ieviešanas termiņa, sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu par sistēmas ieviešanas kavēšanās iemesliem un priekšlikumus lēmuma pieņemšanai, lai no 2012.gada 1.jūlija šo datu pieejamība un licences līgumu pakalpojumi pašvaldībām būtu bez maksas.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

TA-3131 ____________________________________

(M.Lazdovskis, S.Šķiltere, G.Bērziņš, O.Geitus-Eitvina, E.Baklāne-Ansberga, V.Dombrovskis)

1. Noteikumu projektu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta komitejas sēdē.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. sagatavot informāciju par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2011.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 10.februāra rīkojumu Nr.54) Tieslietu ministrijai doto izdevumu izpildes gaitu un neizpildes iemesliem;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

TA-3130 ____________________________________

(O.Geitus-Eitvina, M.Lazdovskis, S.Šķiltere, E.Baklāne-Ansberga, D.Pavļuts, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 7.pielikumu, papildinot ar atsauci uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju";
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām netiek ievēroti Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" noteiktie lietošanas veidi, paredzot, ka minētais ziņojums Ministru kabinetā izskatāms vienlaikus ar Finanšu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem (uzdevums dots Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdē (prot. Nr.66 31.§));
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"

TA-2434 ____________________________________

(M.Lazdovskis, M.Brencis, I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt anotācijas III.sadaļu, paredzot, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde noteikumu īstenošanu veic esošā budžeta ietvaros, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

TA-3133 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Papildus iekļautie jautājumi

7.§
Publisko personu komercdarbības koncepcijas projekts

TA-1050 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Pūce, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par koncepcijas projektu un turpināt koncepcijas projekta izskatīšanu 2012.gada janvāra vidū.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. veikt atkārtotu koncepcijas projekta saskaņošanu ar institūcijām, kuru iebildumi nav ņemti vērā;
2.2. iesniegt koncepcijas projektu izskatīšanai Reformu vadības grupā, izskatīšanā pieaicinot arī tos ministrus, kuri nav Reformu vadības grupas sastāvā;
2.3. koncepcijas projektu pēc tā izskatīšanas Reformu vadības grupā iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Valsts kancelejai koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai komitejas sēdē vienlaikus ar ziņojumu par Valsts kancelejas veiktā pētījuma "Publiskās personas dalības kapitālsabiedrībā mērķa, nepieciešamības un statusa kritēriju izvērtējums" rezultātiem un Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijas projektu (TA-3191).
 
8.§
Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijas projekts

TA-3191 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par koncepcijas projektu un turpināt koncepcijas projekta izskatīšanu 2012.gada janvāra vidū.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. veikt atkārtotu koncepcijas projekta saskaņošanu ar institūcijām, kuru iebildumi nav ņemti vērā;
2.2. iesniegt koncepcijas projektu izskatīšanai Reformu vadības grupā, izskatīšanā pieaicinot arī tos ministrus, kuri nav Reformu vadības grupas sastāvā;
2.3. koncepcijas projektu pēc tā izskatīšanas Reformu vadības grupā iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Valsts kancelejai koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai komitejas sēdē vienlaikus ar ziņojumu par Valsts kancelejas veiktā pētījuma "Publiskās personas dalības kapitālsabiedrībā mērķa, nepieciešamības un statusa kritēriju izvērtējums" rezultātiem un Publisko personu komercdarbības koncepcijas projektu (TA-1050).
 

Sēdi slēdz plkst. 11.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību