Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.1

2012.gada 2.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītajs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumnetu projekti

1.§

Nacionālo bruņoto spēku kareivju un instruktoru speciālistu koncepcijas projekts

TA-2804 ____________________________________

(R.Graube, R.Kozlovskis, A.Pabriks, D.Trofimovs, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, A.Ronis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. atkārtoti izvērtēt pamatotību ieviest jaunas speciālistu kategorijas Nacionālajos bruņotajos spēkos kareivju un instruktoru sastāvā un atbalsta funkciju veikšanai civilajiem speciālistu amatiem ieviest speciālās dienesta pakāpes, tādejādi paplašinot to personu loku, uz kurām tiek attiecinātas sociālās garantijas. Ja izvērtējuma rezultātā tiks konstatēts, ka visi paredzētie amati atbilst militārajām specialitātēm, izvērtēt, vai visām šīm kategorijām ir pamats piemērot karavīriem paredzētās sociālās garantijas un, ja personu loks, kam tiks paredzētas sociālās garantijas, tiek paplašināts, saskaņot koncepcijas projektu ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju;
2.2. atkārtoti kopīgi ar Iekšlietu ministriju izvērtēt, vai koncepcijas projekts nav pretrunā ar iekšlietu sistēmā esošo dienestu struktūras veidošanas kārtību un principiem, nepieļaujot dažādu sociālo garantiju piešķiršanu līdzīgos dienestos, pildot līdzīgus pienākumus;
2.3. koncepcijas projektu saskaņot ar Labklājības ministriju;
2.4. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto, koncepcijas projektā plašāk aprakstīt hierarhisko attiecību principus starp kareivjiem, instruktoriem speciālistiem (kuriem faktiski nav militārās izglītības) un identiskas vai zemākas dienesta pakāpes karavīriem ar militāro izglītību;
2.5. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto, koncepcijas projektā plašāk aprakstīt, vai uz speciālistiem tiks attiecinātas arī karavīriem izvirzītās prasības (dalība kaujas operācijās, specifiskās zināšanas un spējas, nepieciešamība pastāvīgi uzturēt atbilstošu fizisko formu un veselības stāvokli);
2.6. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā – atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo normatīvo regulējumu un kārtību saistībā ar izsniegto būvatļauju pagarināšanu un procesa optimizēšanu"

TA-3050 ____________________________________

(I.Oša, A.Salmiņš, D.Pavļuts, G.Bērziņš, J.Pūce, M.Lazdovskis, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt informatīvo ziņojumu un, ja nepieciešams, attiecīgi Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, jautājumā par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumu par noteiktā termiņā būvniecības procesā esošām, ekspluatācijā nenodotām ēkām, vai arī, ja nodoklis netiek maksāts, īpašums tiek nojaukts;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka līdz 2012.gada 1.aprīlim jāiesniedz izskatīšanai vienlaikus Ministru kabinetā Tieslietu ministrijai - informatīvais ziņojums par tiesiskā regulējuma izstrādes gaitu, kas paredz atteikšanos no dalītā īpašuma un Ekonomikas ministrijai - kopīgi ar Tieslietu ministriju sagatavots informatīvais ziņojums ar priekšlikumiem normatīvajam regulējumam, kas paredzētu atteikšanos no dalītā īpašuma arī būvniecības procesā;
2.3. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"

TA-3118 ____________________________________

(A.Balode, A.Birums, L.Medina, A.Muižnieks, I.Jansons, L.Straujuma, A.Ozols, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, kā arī konceptuāli atbalstīt meža īpašnieku (mežsaimniecību) pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju, kā arī tehniski precizēt anotāciju;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, atzīmējot Zemkopības ministrijas sniegto informāciju, ka likumprojekts neradīs negatīvu fiskālo ietekmi uz valsts budžetu un tā mērķis nav paplašināt nodokļu atvieglojumu saņēmēju loku, kā arī tā mērķis nav akcīzes nodokļa atlaides piemērošana mežizstrādātājiem;
2.3. saskaņoto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

4.§

Noteikumu projekts "Atsevišķu akcīzes preču, kuras fiziska persona pārvieto personīgajā bagāžā, kontroles kārtība autoceļu robežšķērsošanas vietā"

TA-3309 ____________________________________

(J.Stinka, R.Tīliks, L.Medina, Ģ.Pilāns, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt anotāciju, norādot, kas notiek ar personu sniegto informāciju, un amatpersonu pilnvaras tālāk rīkoties ar iegūto informāciju;
2.2. papildināt noteikumu projektu ar normatīvo regulējumu valsts robežsardzes amatpersonai, ja pēc pieteikuma saņemšanas un datu apstrādes tiek konstatēts fiziskas personas pienākums veikt muitošanu atsevišķām akcīzes precēm robežšķērsošanas vietās, kur tas iespējams, un normatīvo regulējumu pieteikumā ietvertās informācijas pārbaudes kārtībai;
2.3. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 3.janvāra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.30


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību