Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.4

2012.gada 23.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra konsultants

-

P.Vilks
Nevalstisko organizāciju pārstāve

-

K.Krumberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve

-

I.Jurča

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§
Noteikumu projekts "Fizisko personu skaidras naudas uzkrājumu iemaksas kontā kredītiestādē kārtība"

TA-68 ____________________________________

(J.Salmiņa, L.Medina, J.Stinka, I.Jurča, A.Rozentāls, I.Circene, E.Sprūdžs, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņot noteikumu projekta 3., 6. un 9.punkta redakciju ar Latvijas Komercbanku asociāciju;
2.3. kopīgi ar Tieslietu ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju precizēt noteikumu projekta 17.punkta redakciju, paredzot normatīvo regulējumu skaidras naudas ieskaitīšanas pienākumam arī tādai ārvalsts valūtai, ar kādu Latvijas kredītiestādes darījumus neveic (nepieņem);
2.4. papildināt anotāciju ar pamatojumu noteikumu projekta 10.punktā lietotajai atsaucei uz Financial Times publicēto attiecīgo ārvalstu valūtu kursa attiecību pret eiro, lai noteiktu skaidras naudas uzkrājumu kopsummas ekvivalentu latos personas uzkrājumiem ārvalstu valūtā;
2.5. sagatavot ar Tieslietu ministriju saskaņotu informāciju par paredzētajiem grozījumiem Krimināllikumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai tiktu risināts sankciju jautājums par likuma un šo noteikumu pārkāpumu;
2.6. saskaņoto noteikumu projektu, precizēto anotāciju un šī protokollēmuam 2.5.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.janvāra sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem""

TA-3297 ____________________________________

(D.Sijāte, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Likumprojekta izskatīšanu atlikt.
2. Ņemot vērā, ka vēl nav noslēgusies zemes reforma un tās laikā bez atsevišķas reģistrēšanas zemesgrāmatā ir iespējama valsts autoceļu nodošana bez atlīdzības pašvaldību īpašumā un pašvaldības autoceļu nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā, Satiksmes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju no juridiskās tehnikas viedokļa atkārtoti izvērtēt, kura likuma ietvaros risināms paredzētais tiesiskais regulējums, un pēc minētās izvērtēšanas Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par iesniegtā likumprojekta turpmāko virzību.
 
3.§
Noteikumu projekts "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

TA-3243 ____________________________________

(L.Medina, J.Klīve, D.Giluce, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka 79.punkts stājas spēkā pēc attiecīgu grozījumu Ģeotelpiskās informācijas likumā spēkā stāšanās, kā arī precizēt 102.punktu, paredzot samērīgu pārejas periodu;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ģeotelpiskās informācijas likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kvalifikācijas prasības personām, kuras vietējās pašvaldības datubāzē veic topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrēšanu;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību