Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.6

2012.gada 6.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Štāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Pārresoru koordinācijas centra konsultants

-

V.Vesperis
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§
Nacionālo bruņoto spēku kareivju un instruktoru speciālistu koncepcijas projekts

TA-2804 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
Tiesību aktu projekti

2.§
Noteikumu projekts "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība"

TA-163 ____________________________________

(L.Rituma, L.Medina, R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju sagatavot un Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai paātrināt atbilstoši Ārstniecības likuma 29.panta pirmajā daļā Ministru kabinetam dotajam deleģējumam normatīvā akta izstrādi ārstniecības personu sertifikācijas kārtībai un nodrošināt, ka izstrādātais noteikumu projekts līdz 2012.gada 1.martam ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un līdz 2012.gada 1.aprīlim – noteiktā kārtībā iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bākas iela 62, Mērsragā, Mērsraga novadā"

TA-146 ____________________________________

(A.Ozols, L.Straujuma, J.Sārts, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.februāra sēdē.
2. Zemkopības ministrijai uzaicināt Mērsraga novada pašvaldības pārstāvi piedalīties Ministru kabineta sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.15
Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību