Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.7

2012.gada 13.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

M.Krieviņš
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāve

-

K.Krumberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Nacionālo bruņoto spēku kareivju un instruktoru speciālistu koncepcijas projekts

TA-2804 ____________________________________

(J.Sārts, R.Kozlovskis, I.Viņķele, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, I.Circene, A.Ronis, M.Krieviņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. atkārtoti izvērtēt speciālistu sarakstu, kurus plānots pārveidot par karavīru speciālistu amatiem, un ja nepieciešams, attiecīgi precizēt koncepcijas projektu;
2.2. papildināt koncepcijas projektu ar kvantitatīviem rādītājiem, kas pamato esošās situācijas nopietnību attiecībā uz kadru mainību un atalgojuma nesalīdzināmību ar atalgojumu privātajā sektorā; papildināt ar datiem par esošo finanšu apjomu, kas pašreiz tiek tērēts šiem amatiem un kā tas izmainīsies pēc koncepcijā paredzētā regulējuma ieviešanas, kā arī norādīt finanšu avotu; pārskatīt un precizēt ietvertos formulējumus atsevišķu specialitāšu risku novērtējumam;
2.3. rīkojuma projektu un precizēto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-225 ____________________________________

(I.Oša, D.Pavļuts, A.Salmiņš, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja izteikto viedokli Ministru kabineta komitejas sēdes laikā un Latvijas Pašvaldību savienības atzinumā minēto, steidzami izvērtēt, vai sagatavotie grozījumi likumprojektā turpmāk aizliegs pašvaldībām maksāt mājokļu pabalstus, palīdzēt privātmāju īpašniekiem stihisku nelaimju gadījumos vai kādā citādā veidā pašvaldībām radīs juridiskus šķēršļus un problēmas palīdzēt iedzīvotājiem, un sagatavoto izvērtējumu iesniegt Ekonomikas ministrijā.
3. Ekonomikas ministrijai:
3.1. tehniski precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši sēdē lemtajam;
3.2. precizēto likumprojektu, anotāciju un Tieslietu ministrijas sagatavoto izvērtējumu (šī protokollēmuma 2.punkts) iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 17.februārim plkst.14.00 izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.februāra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību