Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.32

2012.gada 27.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Raugze

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve

-

E.Kresse

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīcības plāna projekts pamatnostādņu "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam" īstenošanai 2012. – 2014.gadam

TA-1690 ____________________________________

(L.Liepiņa, L.Medina, I.Viņķele, R.Ķīlis, D.Pavļuts, J.Pūce, I.Raugze, E.Sprūdžs, E.Kresse, I.Pētersone-Godmane, J.Plūme, I.Circene, R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. atkārtoti ar Tieslietu ministriju izvērtēt iespēju ieviest laulības reģistrēšanas dzimtsarakstu nodaļās pieteikšanu elektroniski;
2.2. saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju plāna projektā ietvertos formulējumus, kas saistīti ar izglītošanu un popularizāciju;
2.3. ņemot vērā komitejas sēdē pausto viedokli par plāna projekta 1.5.2.apakšpunkta tiešo darbības rezultātu – izstrādāt koncepcijas projektu, lai samazinātu valsts nodevas apmēru uzvārda maiņas pēc laulībām noformēšanai, kopīgi ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi izvērtēt priekšlikumu minētajam pasākumam kā tiešo darbības rezultātu paredzēt informatīvo ziņojumu;
2.4. saskaņot plāna projekta 2.1.2.1.apakšpunkta redakciju ar Ekonomikas ministriju, neparedzot kā tiešo darbības rezultātu izstrādāt koncepcijas projektu, bet izstrādāt informatīvo ziņojumu, kurā ietvert arī informāciju par citu valstu praksi ģimenes mājokļu problēmas risināšanā;
2.5. saskaņot plāna projekta 3.1.1.2.apakšpunkta redakciju ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Finanšu ministriju, neparedzot kā tiešo darbības rezultātu izstrādāt likumprojektu par grozījumiem likumā „Par pašvaldībām”, bet paredzēt vadlīniju vai metožu izstrādi;
2.6. precizēt plāna projekta 3.2.12.1.apakšpunkta redakciju, paredzot, ka pašvaldībām savā administratīvajā teritorijā kā viena no prioritātēm ir atbalsta politikas ģimenēm izstrāde un īstenošana;
2.7. saskaņot plāna projekta 3.2.21.1.apakšpunkta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību, paredzot, ka pašvaldībām jānodrošina iespēja bērnu elektroniskā pieteikšanai pirmsskolas izglītības iestādē un pie bērnu aprūpes pakalpojumu sniedzēja, bet tai nav obligāti jābūt vienotajā sistēmā;
2.8. saskaņot ar Iekšlietu ministriju plāna projekta 3.2.22.1.apakšpunkta redakciju, neparedzot kā tiešo darbības rezultātu izstrādāt likumprojektu par grozījumiem „Personu apliecinošu dokumentu likumā”, bet izstrādāt informatīvo ziņojumu;
2.9. precizēt plāna projekta 3.2.22.3.apakšpunkta redakciju, paredzot, ka atbildīgā institūcija mērķa sasniegšanai, kas paredz pilnībā apmaksātas pusdienas daudzbērnu ģimeņu un vientuļo vecāku bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, ir Labklājības ministrija un tiešais darbības rezultāts ir izstrādātas vadlīnijas;
2.10. precizēt plāna projektu atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta sēdes protokollēmumam "Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2013. – 2015.gadam" (prot. Nr.46 11.§);
2.11. precizēto rīkojuma projektu un plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju biodegvielas ražošanas nozarē"

TA-1804 ____________________________________

(G.Ābele, D.Znatnajs, J.Gušča, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. lūgt Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociāciju iepazīstināt ar Rīgas Tehniskās universitātes pētījuma "Zaļā transporta attīstības stratēģija 2050" rezultātiem (pētījumu plānots pabeigt līdz š.g. 30.septembrim), kurā būs ekonomiskie aprēķini par biodegvielas ražošanas devumu Latvijas tautsaimniecībai un aprēķināti zaudējumi, ko šīs nozares slēgšana var radīt Latvijas ekonomikai kopumā, un attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.2. sagatavot pārskata analīzi par starptautiski atzītiem ekspertu pētījumiem (piemēram, Vācijas, Zviedrijas) par biodegvielas izmantošanas ietekmi uz automobiļiem, to dzinējiem, ietekmi uz degvielas patēriņu un citiem saistītiem rādītājiem;
2.3. papildināt informatīvo ziņojumu ar papildus informāciju par biodegvielas ilgtspējības kritērijiem;
2.4. papildināt informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem par plašāku E85 degvielas patēriņu un izmantošanas iespējām;
2.5. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, precizēto informatīvo ziņojumu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto analīzi iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā pētījuma izstrādes.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

TA-1873 ____________________________________

(D.Merirands, D.Pavļuts, J.Bethers, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 28.augusta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-463 ____________________________________

(E.Beļskis, A.Virtmanis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. svītrot likumprojekta 8.pantā ietvertā 13.prim panta trešās daļas otro teikumu;
2.2. saskaņot likumprojekta 22. un 24.panta redakciju ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju;
2.3. papildināt anotāciju ar divu scenāriju analīzi, ja Universālo pasta pakalpojumu (iekšzemes un starptautisko vēstuļu korespondences sūtījumu svarā līdz diviem kilogramiem un pasta paku svarā līdz 20 kilogramiem, tai skaitā reģistrēto un apdrošināto sūtījumu, savākšana un piegāde) pēc 2012.gada 31.decembra turpina sniegt valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" vai to pārņem cits komersants;
2.4. lūgt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta viedokli no juridiskās tehnikas aspekta, kas apliecina, ka universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas, izņemot abonētās preses piegādi, veidojas no komersantu iemaksām un šim mērķim netiek izmantoti valsts budžeta līdzekļi, un tas ir ņemts vērā iesniegtajā likumprojektā;
2.5. saskaņoto likumprojektu, precizēto anotāciju un šī protokollēmuma 2.4.apakšpunktā minēto viedokli iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejas izveidi"

TA-1954 ____________________________________

(A.Eberhards, E.Sprūdžs, D.Grūberte, V.Dombrovskis )

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.septembra sēdē.
2. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu līdz Ministru kabineta sēdei iesniegt izskatīšanai Koalīcijas partneru darba grupai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu jautājumiem.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.15


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību