Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.34

2012.gada 10.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra konsultante

-

I.Žemaite-Dziceviča
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāve

-

K.Krumberga

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.541 "Par Koncepciju par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju""

TA-1967 ____________________________________

(L.Medina, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 18.septembra sēdē.
2. Atzīmēt, ka rīkojuma projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (TA-1982), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (TA-2066 ) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (TA-1985 ).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-1982 ____________________________________

(L.Medina, M.Lazdovskis, Dž.Innusa, J.Bordāns, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai steidzami:
2.1. papildināt anotāciju ar brīvprātīgās vienošanās procedūras aprakstu, norādot pušu tiesības saņemt attiecīgās vietējās pašvaldības viedokli par funkcionāli nepieciešamās zemes vienības daļu, un precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.2. aizstāt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktā skaitļus un vārdus " 2012.gada 1.novembrim" ar skaitļiem un vārdiem " 2013.gada 1.martam";
2.3. papildināt likumprojektu ar vispārīgiem principiem, pēc kuriem nosaka funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu platību;
2.4. precizēto likumprojektu, saskaņoto anotāciju un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 18.septembra sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.541 "Par Koncepciju par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju"" (TA-1967), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (TA-2066 ) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (TA-1985 ).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

TA-2066 ____________________________________

(L.Medina, M.Lazdovskis, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu projektu.
2. Tieslietu ministrijai steidzami:
2.1. papildināt anotāciju ar brīvprātīgās vienošanās procedūras aprakstu, norādot pušu tiesības saņemt attiecīgās vietējās pašvaldības viedokli par funkcionāli nepieciešamās zemes vienības daļu, precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.2. papildināt likumprojektu ar vispārīgiem principiem, pēc kuriem nosaka funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu platību;
2.3. precizēto likumprojektu un saskaņoto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 18.septembra sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.541 "Par Koncepciju par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju"" (TA-1967), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (TA-1982) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (TA-1985).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""

TA-1985 ____________________________________

(L.Medina, M.Lazdovskis, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 18.septembra sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.541 "Par Koncepciju par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju"" (TA-1967), likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (TA-1982) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (TA-2066 ).
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre
I.Viņķele

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību