Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.39

2012.gada 8.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītājs

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs

-

V.Vesperis
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektora vietnieks

-

E.Filippovs

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Plāna projekts "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012.-2014.gadam"

TA-2194 ____________________________________

(J.Feldmane, S.Āmare-Pilka, D.Ugare, P.Liniņš, L.Liepiņa, I.Circene, N.Krūzītis, A.Šults, E.Sprūdžs, R.Muciņš, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. svītrot plāna projekta 1.3.apakšpunktā mērķa aprakstā vārdus "tai skaitā";
2.2. saskaņot ar Finanšu ministriju plāna projekta 2.1.1.apakšpunkta tiešo darbības rezultātu, paredzot, ka tiek organizēta diskusija par alkoholisko dzērienu optimālās akcīzes nodokļa likmes noteikšanu;
2.3. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju izvērtēt iespēju precizēt plāna projekta 3.5.apakšpunkta formulējumu, ievērojot arī Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra sēdē (prot. Nr.60 62.§ 5.punkts) doto uzdevumu - Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju, Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību risināt jautājumu par tiesiskā regulējuma izstrādi attiecībā uz atskurbtuvju izveidi un to darbības nodrošināšanu;
2.4. kopīgi ar Labklājības ministriju un, ja nepieciešams, arī ar citām iesaistītajām institūcijām izvērtēt priekšlikumu plāna projektā iekļaut tā sākotnējā redakcijā paredzēto pasākumu alkoholisko dzērienu reklāmas ierobežošanai televīzijā;
2.5. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""

TA-2089 ____________________________________

(D.Grūberte, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. noteikumu projektu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumu Nr.100 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kādā piešķir un anulē atbalsta paziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības" prasībām saskaņot ar Eiropas Komisiju;
2.2. pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas precizēt noteikumu projektu, paredzot atkārtotu 6.projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanu līdz 2012.gada 30.decembrim, ja 6.kārtā līdz 2012.gada 2.novembrim nav iesniegti projektu iesniegumi, vai papildu 7.projektu iesniegumu atlases kārtas organizēšanu;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"

TA-1556 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma, E.Sprūdžs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot ar Zemkopības ministriju jautājumu par kompensācijas veida "zemes atpirkšana" iekļaušanu likumprojektā;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību