Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.43

2012.gada 12.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

-

I.Mangule

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
(2008.) Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas projekts

TA-2531 ____________________________________

(J.Bordāns, L.Medina, A.Pabriks, I.Lipovska, M.Lazdovskis, R.Osvalde, R.Ķīlis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projekta redakciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 26.oktobra vēstules Nr.A-VK/38-6940 2.punktā minēto;
2.2. papildināt koncepcijas projektu ar izmantoto Igaunijas Republikas pieredzi ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstībai;
2.3. izvērtēt iespēju iegādāties Igaunijas Republikas izstrādāto Ieslodzījuma vietu infrastruktūras būvprojektu un attiecīgi papildināt koncepcijas projektu un rīkojuma projektu;
2.4. saskaņot koncepcijas projektu ar Pārresoru koordinācijas centru;
2.5. saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pērkones ielā 32, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā un nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-217 ____________________________________

(L.Medina, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz mēnesi.
2. Lai nodrošinātu līdzvērtīgu valsts nekustamo īpašumu maiņu ar Liepājas pilsētas pašvaldību, Tieslietu ministrijai mēneša laikā kopīgi ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi") apzināt visas ministrijas, valsts iestādes un valsts kapitālsabiedrības, lai noskaidrotu, vai tām savu funkciju nodrošināšanai nav nepieciešami nekustamie īpašumi Liepājā, un minēto informāciju apkopotā veidā iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu"

TA-2493 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2012.gada 9.novembra vēstulē Nr.8.4-4/3979/2012 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz tā saskaņošanai ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
2. Zemkopības ministrijai saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu""

TA-2339 ____________________________________

(R.Gulbis, I.Bule, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto noteikumu projektu neskatīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā noteikumu projekta kontroli.
3. Kultūras ministrijai priekšlikumus par papildu finansējumu publiskā patapinājuma nodrošināšanai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību