Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.46

2012.gada 10.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

S.Batare

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

M.Krieviņš
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā"

TA-2577 ____________________________________

(E.Sprūdžs, A.Pabriks, L.Straujuma, I.Circene, I.Raugze, E.Dreimane, V.Reitere, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt anotācijā regulējuma mērķi - tikai novērst pretrunas starp Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, neradot izmaiņas ne pašvaldību domju deputātu statusā, ne amata pienākumos, kā arī pārskatīt anotācijas saturu, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves izteiktos komentārus sēdes laikā, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" (TA-2578) (likumprojektu pakete).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"

TA-2578 ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Raugze, V.Reitere, M.Krieviņš, E.Dreimane, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. precizēt anotācijā regulējuma mērķi, detalizētāk pamatojot deputātu skaita samazināšanas nepieciešamību;
2.2. lūgt Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli par to, vai Eiropas Padomes 2002.gada 30.oktobra Venēcijas komisijas „Labas prakses vēlēšanu jautājumos kodeksa" vadlīnijas neierobežo reformu īstenošanas iespēju;
2.3. precizēto anotāciju un Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 18.decembra sēdē.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzaicināt Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju piedalīties Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā" (TA-2577) (likumprojektu pakete).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju""

TA-2807 ____________________________________

(M.Badovskis, A.Balode, M.Vīksne, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektā ietverto regulējumu darba aizsardzības prasībām, paredzot, ka lauksaimniecības nozares darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, ja uzņēmumā nav vairāk par desmit nodarbinātajiem, un precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Zemkopības ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"" (TA-2806).
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos""

TA-2806 ____________________________________

(M.Badovskis, M.Vīksne, S.Batare, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. precizēt anotāciju, papildinot ar programmas saturu darba aizsardzības speciālistiem specializēto zināšanu apguvei, un precizēto anotāciju saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju;
2.2. kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju atkārtoti izvērtēt jautājumu par programmu licencēšanas un izglītības iestāžu akreditācijas nepieciešamību darba aizsardzības speciālistu apmācībai;
2.3. noteikumu projektu un saskaņoto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju"" (TA-2807).
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2013.gadā"

TA-2828 ____________________________________

(J.Muižniece, I.Viņķele)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"

TA-2833 ____________________________________

(A.Ozols, L.Straujuma, A.Antonovs, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. atkārtoti organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Latvijas Dabas fondu, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, Latvijas Entomoloģijas biedrību, Latvijas Botāniķu biedrību, Pasaules dabas fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noteikumu projekta saskaņošanai;
2.2. noteikumu projektu pēc izskatīšanas starpinstitūciju sanāksmē iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par koku ciršanu mežā"

TA-2865 ____________________________________

(A.Ozols, L.Medina, J.Rozītis, L.Straujuma, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 69.punkta un 70.4.apakšpunkta redakciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumā minēto, ka arī papildināt anotāciju ar informāciju par cirsmas skiču sagatavošanu;
2.2. atkārtoti organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Latvijas Dabas fondu, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, Latvijas Entomoloģijas biedrību, Latvijas Botāniķu biedrību un Pasaules dabas fondu noteikumu projekta saskaņošanai;
2.3. noteikumu projektu pēc izskatīšanas starpinstitūciju sanāksmē iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.30


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre
I.Viņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību