Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.1

2013.gada 7.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Andreičika

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Darba devēju konfederācijas
pārstāvis

-

J.Briedītis

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Koncepcijas projekts "Par Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija" radiosakaru sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

TA-2953 ____________________________________

(J.Rītiņš, I.Stepanova, B.Kņigins, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti izvērtēt nepieciešamo papildus finansējuma apmēru koncepcijas īstenošanai, svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu un paredzēt, ka jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu koncepcijas īstenošanai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldei un Satversmes aizsardzības birojam) izskatāms valsts budžeta 2014. un pārējiem gadiem sagatavošanas procesā kopā ar citu ministriju un centrālo valsts iestāžu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2469 ____________________________________

(G.Maškovs, L.Medina, J.Krastiņa, I.Gratkovska, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. atkārtoti organizēt starpministriju sanāksmi ar Tieslietu ministriju likumprojekta saskaņošanai;
2.2. sagatavot un attiecīgi papildināt anotāciju ar ārvalstu prakses (Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija un citas Eiropas Savienības valstis) apkopojumu jautājumā par atbildību par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu;
2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanas jomā un priekšlikumiem prostitūcijas mazināšanai Latvijā"

TA-2632 ____________________________________

(L.Medina, I.Jaunzeme, I.Lāce, I.Pētersone-Godmane, A.Pabriks, I.Circene, I.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. aktualizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā paredzētos uzdevumu izpildes termiņus, kā arī precizēt atbilstoši sēdes laikā panāktajam saskaņojumam ar Labklājības ministriju;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot, ka pēc tam, kad biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta"" ir veikusi Eiropas Komisijas finansēto projektu: A Safety Compass (Drošības kompass), Tieslietu ministrija izvērtēs nepieciešamību veikt grozījumus Krimināllikuma regulējumā attiecībā uz seksuālo pakalpojumu pircēju sodīšanu;
2.3. saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punkta un 3.2. un 3.3.1.apakšpunkta redakciju ar biedrību "Resursu centrs sievietēm "Marta"" un Iekšlietu ministriju;
2.4. precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā veiktajiem labojumiem;
2.5. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Lūgt Biedrību "Resursu centrs sievietēm "Marta"" projekta: A Safety Compass (Drošības kompass) pētījumu rezultātus nosūtīt Tieslietu ministrijai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

TA-2524 ____________________________________

(M.Pēkalis, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto likumprojektu sadalīt divos atsevišķos likumprojektos – vienā paredzot regulējumu Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) regulas ieviešanai, otrā – regulējumu par autoostu darbību.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. likumprojektu Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) regulas ieviešanai un attiecīgi precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra sēdē;
2.2. likumprojektu par autoostu darbību regulējumu, precizēto anotāciju, svītrojot pieprasīto finansējumu Autotransporta direkcijai 2 darbiniekiem, iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc tā saskaņošanas ar Latvijas Pašvaldību savienību un Darba devēju konfederāciju.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-2650 ____________________________________

(L.Medina, V.Reitere, I.Pētersone-Godmane,  V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai tehniski precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojekta anotāciju atbilstoši Finanšu ministrijas piezīmei un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta un anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā" (TA-2663), likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (TA-2662), likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-2665) un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (TA-2654) (likumprojektu pakete).
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību