Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.3

2013.gada 21.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

-

P.Leiškalns

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Iebildumui par Ministru kabineta komitejas protokolu

1.§

Par Ministru kabineta komitejas 2013.gada 14.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.2 2.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 19.§) "Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"" 2.punkta izpildi"

TA-65 ____________________________________

(H.Baranovs, I.Gailīte, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumus Ministru kabineta komitejas 2013.gada 14.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.2 2.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 19.§) "Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"" 2.punkta izpildi" un izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:
"3. Visiem ministriju padotībā esošajiem datu turētājiem, kuru kompetencē ir ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana, nodrošināt 2013.gadā to rīcībā esošo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu nodošanu pašvaldībām bez maksas, ievērojot Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2012.gada vienošanās un domstarpību protokola VI. sadaļas "Normatīvo aktu prasību izpilde un normatīvo aktu grozījumi" 8.punktā "Ģeoportāls un Ģeotelpisko datu savietotājs" ietverto vienošanos.
4. Visām ministrijām, kuru padotībā ir datu turētāji, kuru kompetencē ir ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus normatīvajos aktos, kas pašvaldībām paredz obligātu samaksu par ģeotelpiskās informācijas pamatdatu izmantošanu, lai nodrošinātu attiecīgo datu nodošanu pašvaldībām bez maksas.".
 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

2.§

Koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli

TA-63 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, P.Leiškalns, I.Circene, S.Vasiļjeva, I.Šņucins, I.Viņķele, L.Medina, Ž.Jaunzeme-Grende, J.Bordāns, D.Lucaua, L.Ūbele, S.Šķiltere, R.Muciņš, A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju, ņemot vērā Lietuvas un Igaunijas obligātās veselības apdrošināšanas modeli, izvērtēt koncepcijā piedāvātā risinājuma atbilstību valsts pamatlikumam un attiecīgi precizēt koncepcijas projektu;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju, izvērtējot Lietuvas un Igaunijas praksi, rast risinājumu jautājumā par nodokļa objektu (tai skaitā dividendes, patentu maksājumi, zemnieku saimniecību ieņēmumi), no kura tiek veiktas valsts veselības apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī par kompensējošiem pasākumiem, lai pasargātu no nodokļa sloga pieauguma iedzīvotājus ar zemiem ienākumiem, un attiecīgi precizēt koncepcijas projektu un rīkojuma projektu;
2.3. precizēto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību"

TA-56 ____________________________________

(L.Ansone, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

 Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Skatīt darba kārtību