Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.4

2013.gada 28.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

L.Ūbele

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu privatizācijai" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā"

TA-113 ____________________________________

(K.Lore, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā".
2. Atbalstīt, ka tiek nodota privatizācijai daļa no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra nr. 0100 085 0021) Ezermalas ielā 6, Rīgā – 12 būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 085 0021 001, 0100 085 0021 002, 0100 085 0021 003, 0100 085 0021 007, 0100 085 0021 008, 0100 085 0021 018, 0100 085 0021 019, 0100 085 0021 020, 0100 085 0021 021, 0100 085 0021 022, 0100 085 0021 023, 0100 085 0021 024) un tai piekrītošā zemes vienība.
3. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu privatizācijai", ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, un precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā" un precizēto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Ezermalas ielā 6, Rīgā nodošanu privatizācijai" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

TA-2597 ____________________________________

(I.Ošiņa, L.Ūbele, E.Dreimane, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. tehniski precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā sēdes laikā izteikto komentāru;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot uzdevuma izpildes termiņu - 2013.gada 1.jūlijs, kā arī papildināt ar jaunu punktu, paredzot, ka Finanšu ministrijas mājas lapā tiek publicēti iegūtie pārskati par valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre
I.Viņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību