Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.6

2013.gada 11.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs

-

V.Vesperis

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
valdes priekšsēdētājs

-

J.Endziņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Ziņojums par Eiropas Savienības daudzgadu budžeta sarunu rezultātiem

TA-3030 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Vilks, L.Straujuma, D.Pavļuts, A.Ronis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta sniegto informāciju par sarunu gaitā panāktajiem rezultātiem.
 
2.§
Koncepcijas projekts par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi

TA-697 ____________________________________

(E.Sprūdžs, A.Daugulis, I.Liepa, S.Gulbe, M.Pūķis, D.Pavļuts, L.Straujuma, E.Upīte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdevumu:
2.2.1. pēc pilotprojekta īstenošanas izvērtēt ietekmi uz pašvaldību budžetiem un gadījumā, ja šāda ietekme tiek konstatēta, veikt detalizētus aprēķinus un iekļaut tos koncepcijā;
2.2.2. iesniegt līdz 2013.gada 1.jūnijam Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pilotprojekta īstenošanas plānu;
2.2. papildināt koncepcijas projekta 2.3.apakšsadaļu ar informāciju par turpmāko rīcību ar informāciju tehnoloģiju sistēmām, kas izstrādātas šajā plānošanas periodā, izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansējumu;
2.3. papildināt koncepcijas projektu ar informāciju par metodiku balstoties uz kuru 3.3.apakšsadaļā secināts, ka "pastāv iespēja atteikties aptuveni no 5% pakalpojumu sniegšanas, savukārt aptuveni 7,5% pakalpojumu sniegšanu iespējams var nodot privātajam sektoram";
2.4. papildināt koncepcijas projektu ar finanšu ekonomiskajiem aprēķiniem, kā paredzētā pakalpojumu optimizēšana, elektronizēšana un daļas publisko pakalpojumu nodošana privātajam sektoram ietekmēs valsts un pašvaldību budžetus;
2.5. papildināt koncepcijas projektu ar informāciju un izvērtējumu par koncepcijā paredzēto risinājumu atbilstību Eiropas Sociālā fonda projekta „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” nosacījumiem, tai skaitā attiecināmajām izmaksām;
2.6. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un precizēto koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju (Eiropas Savienības struktūrfondu departamentu);
2.7. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra sēdē.
 
3.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"" 4.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-608 ____________________________________

(A.Kaļāne, S.Šķiltere, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un citām iesaistītajām institūcijām organizēt vēl vienu starpinstitūciju sanāksmi, lai maksimāli samazinātu nesaskaņoto jautājumu skaitu par informatīvo ziņojumu un vienotos par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, un attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmumu projektu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""

TA-3030 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Radzevičs, M.Rāzna, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Aicināt Rīgas domi nedēļas laikā sagatavot konkrētus priekšlikumus likumprojekta pantu redakcijām, lai precizētu likumā paredzēto pulcēšanās formu definīcijas, kā arī regulējumu jautājumā par pašvaldību amatpersonu rīcību pieteikuma iesniegšanas termiņa nokavējuma gadījumā, nosūtīt tos Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai viedokļu sniegšanai un sagatavotos priekšlikumus un saņemtos viedokļus iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai likumprojektu un Rīgas domes priekšlikumus sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību