Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.8

2013.gada 25.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs

-

V.Vesperis
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs

-

J.Endziņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Pamatnostādņu projekts "Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija 2013.-2018.gadam"

TA-317 ____________________________________

(M.Andžāns, I.Kupce, A.Pabriks, D.Pavļuts, U.Bisenieks, A.Pildegovičs, A.Ronis, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto pamatnostādņu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt pamatnostādņu projektu, ņemot vērā Aizsardzības ministrijas iebildumus par nepieciešamību definēt stratēģiskos mērķus un konkrētus rīcības virzienus, kā arī, ņemot vērā Satversmes aizsardzības biroja iebildumus, un, ja nepieciešams, detalizētākam izklāstam izveidot atsevišķu sadaļu ar lietojuma ierobežojuma statusu;
2.2. organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Aizsardzības ministriju, Satversmes aizsardzības biroju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju, lai saskaņotu pamatnostādņu projektu;
2.3. saskaņoto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Koncepcijas projekts par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību, kā arī kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu

TA-956 ____________________________________

(J.Salmiņa, A.Ozols, K.Lore, D.Pavļuts, I.Šņucins, S.Bajāre, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Zemkopības ministriju un Ekonomikas ministriju, lai saskaņotu koncepcijas projektu, tai skaitā vienoties jautājumā par termiņu, kad valsts kapitālsabiedrība paziņo par kapitālsabiedrības budžetā iekļauto dāvināšanai (ziedošanai) paredzamo summu un atbalstāmās jomas, un jautājumā par reklāmas pakalpojumu līgumiem;
2.2. saskaņoto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""

TA-150 ____________________________________

(I.Liepa, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka regulējums attiecināms arī uz valstij piekrītošajiem nekustamajiem īpašumiem, un saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

TA-80 ____________________________________

(R.Ķīlis, A.Teikmanis, J.Bernāts, E.Ratnieks, J.Endziņš, I.Stūre, M.Strads, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. lai varētu secināt, vai noteikumu projektā ietvertais regulējums palielina vai samazina procesa birokratizāciju un administratīvo slogu, papildināt anotāciju ar izmaksu salīdzinājumu akreditācijas un licencēšanas kopējām izmaksām iepriekšējā sistēmā un jaunajā sistēmā;
2.2. precizēt noteikumu projekta redakciju, lai viennozīmīgi ir saprotams, kuros gadījumos studiju programma ir jālicencē un kuros nav;
2.3. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, kā arī izvērtēt Valsts kancelejas direktores ierosinājumu regulējumam akadēmiskā personāla valodas prasmju līmeņa noteikšanai;
2.4. organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Kultūras ministriju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Augstākās izglītības padomi, Latvijas Rektoru padomi un Latvijas Studentu apvienību, lai vienotos par noteikumu projekta redakciju;
2.5. saskaņoto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību