Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.9

2013.gada 4.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors - politiskais direktors

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

-

S.Mertena

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles kancelejas pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2469 ____________________________________

(G.Maškovs, S.Mertena, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka tieslietu ministram J.Bordānam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"Tieslietu ministrs uzskata, ka piedāvātais regulējums neatbilst Latvijā izveidotajai sodu sistēmai, kad sīki pārkāpumi ir administratīvi sodāmi, bet būtiski pārkāpumi ir krimināli sodāmi. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu aprites ierobežošanai Latvijā ir paredzētas kriminālprocesuālas metodes, kas noteiktas Kriminālprocesa likumā, bet atbildība par to ir noteikta Krimināllikuma 195.2 pantā. Atbilstoši sodu sistēmā noteiktajiem principiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētā administratīvā soda piemērošana var būt tikai gadījumos, kad skaidrā nauda ir iegūta legāli, bet nav izpildīta šīs naudas deklarēšanas prasība. Projektā piedāvātā nedeklarētās naudas konfiskācija par formālu administratīvo pārkāpumu – skaidras naudas nedeklarēšanu vai neprecīzu ziņu norādīšanu deklarācijā nevar būt efektīvs un samērīgs problēmas risinājuma variants. Demokrātiskā sabiedrībā konfiskācijai var pakļaut tikai noziedzīgi iegūti līdzekļus (mantu), nevis personai piederošu legāli iegūtu mantu un finanšu līdzekļus. Par konfiskāciju piemērošanām ir arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi, tai skaitā arī par skaidras naudas deklarēšanas uz robežas pienākuma neizpildīšanu, un šādos spriedumos, ja skaidrā nauda ir legāli iegūta, ir pieņemti privātpersonām labvēlīgi lēmumi, ka skaidrās naudas konfiskācija ir bijusi prettiesiska."
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2011.gadā"

TA-2680 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Liepiņa, R.Muciņš, I.Raugze, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. redakcionāli precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. un 4.punktu, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, saskaņot ar Iekšlietu ministriju Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.2.apakšpunktu jautājumā par priekšlikumu gatavošanu pārskata 9.3. un 9.6.apakšsadaļai un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju - 3.4.apakšpunktu jautājumā par priekšlikumu gatavošanu pārskata 9.3. un 9.4.apakšsadaļai, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.2. informatīvo ziņojumu un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.septembra rīkojumā Nr.558 "Par koncepciju Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide tālruņa numura 112 lietotājiem un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību""

TA-2837 ____________________________________

(E.Beļskis, S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas 2013.gada 1.februāra vēstulē Nr.1-10/437 minēto, un precizēto rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Skatīt darba kārtību